Biskup Malý ke Světovému dni seniorů a prarodičů

Přinášíme zamyšlení biskupa Václava Malého ke Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 25. července ustanovil papež František. Ve svém textu se pražský pomocný biskup a předseda Rady Iustitia et Pax při ČBK vrací i k nedávnému svátku sv. Marie Magdalény.
Publikováno: 26. 7. 2021 13:30

Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra

Papež František vyhlásil 25. červenec za Světový den prarodičů a seniorů. Ani o prázdninách a dovolených bychom neměli zapomínat na ty, kdo kvůli svému stáří a různým neduhům tráví své dny o samotě. Potěší sebemenší znamení, že nejsou zapomenuti – poslat pozdrav, zavolat.

Dát vědět, že o nich víme.

Senioři tvoří ve velké části našich farností většinu pravidelných účastníků bohoslužeb. Mnoho z nich má sepjaté ruce i mimo čas různých duchovních aktivit farnosti a do svých modliteb vkládají potřeby kněze, farního společenství i veřejných záležitostí. Jsou nositeli kontinuity života místního společenství, které má svou historii a prošlo časy různých výzev a šancí. Jsou znamením, že lze navazovat nebo rozvíjet to, co obstálo či pominout to, co se ukázalo duchovně neplodným. Jsou živou pamětí, kterou není dobré opomíjet. Je jisté, že není možno pouze opakovat tradiční zvyky a způsob zbožnosti minulých generací. Církev je putující Boží lid, který rozvíjí osvědčené a hledá nové podoby účinného svědectví o evangeliu. Prospěšnou službou seniorů je chránit kořeny víry i nosné tradice a podle možností předávat víru mladším. Žádné přihlížení, co se děje kolem. Jsou vítáni do středu života daného společenství. Proto péče o ně a živý kontakt s nimi patří k základům dobrého pastoračního působení. Buďme vděční za každého seniora s otevřeným srdcem, i když mu třeba ubývají síly.

V červenci si připomínáme sv. Marii Magdalénu, která byla vyrušena ze svého smutku andělovou zvěstí a posléze i samotným Ježíšem, že kříž není poslední skutečností poslání Božího Syna. Přijala neočekávané, co bořilo její dosavadní zkušenosti. Přijala pověření živým Pánem, aby tuto radostnou novinu sdělila Ježíšovým učedníkům. Papež František často opakuje: „nechme se Bohem překvapit“. I během dovolených, kdy toužíme po odpočinku i pěkných zážitcích, buďme pozorní, kde nás Bůh jemně překvapí v druhých lidech nebo v neplánovaných situacích. To přeji sobě i všem spolubratřím a všem lidem dobré vůle, kteří přispívají k autentickému svědectví víry v našich farních, řeholních i dalších spontánních společenstvích.

Václav Malý, biskup

Zdroj: Arcibiskupství pražské

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021