Slováci se připravují na návštěvu papeže modlitbou růžence

„Zveme lidi dobré vůle, aby se zapojili do přípravy duchovní kytice, na které bude každý z účastníků vlastnit jeden květ. Příprava potrvá 40 dní od 7. srpna do 15. září. Během těchto 40 dní se účastníci pomodlí denně modlitbu růžence - v kostele, doma nebo v rámci svého společenství. Modlitba růžence bude za Slovensko a za papeže Františka,“ zvou Papežská misijní díla na Slovensku věřící k modlitbě růžence.
Publikováno: 26. 7. 2021 12:00

K přípravě na návštěvu povzbuzují také biskupové Slovenska v pastýřském listu: „Panna Marie i Josef nás vedou na cestě za Ježíšem. Vedou nás k poznávání stop jeho přítomnosti v našich životech, v nejhlubších očekáváních a touhách našeho srdce. Panna Marie a Josef na toto životní putování zvou všechny - jednotlivce i rodiny a celé naše společenství. A na této společné pouti se k nám v září připojí - a osobně nás povzbudí - papež František.“

Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, který je zodpovědný za duchovní přípravu zářijové návštěvy Svatého otce, zve kromě toho každý den k modlitbě jednoho desátku růžence. Jak biskup uvedl, papež František je mariánský ctitel a denně rozíjmá nad 15 tajemstvími růžence.

„Chci vás pozvat, abychom se od teď modlili jeden desátek, aby návštěva papeže přinesla dobré duchovní ovoce, abychom spolu s Marií a Josefem kráčeli za Ježíšem Kristem,“ vyzval věřící biskup Jozef Haľko.

„Pokud se budeme pravidelně každý den modlit jeden desátek a prosit Pannu Marii, aby se přimlouvala za nás hříšné, budeme prosit také o to, aby slova papeže padla na úrodnou půdu. Tím dobrým ovocem je hlubší vztah k Ježíši Kristu,“ vyzval biskup Haľko.

Zdroj: TK KBS

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021