Emeritní papež Benedikt: Učení se musí rozvíjet ve víře a z víry

Emeritní papež Benedikt varuje před „útěkem k pouhému učení“ v náboženském životě. Víra se musí osvědčit a růst v kontaktu s realitou, napsal pro německý časopis Herder Korrespondenz v rozhovoru u příležitosti 70. výročí svého kněžského svěcení.
Publikováno: 28. 7. 2021 10:00

Foto: Benedikt XVI. v Německu, září 2011, Vatican News

Věřící člověk se musí sám sebe vždy znovu dotazovat, ověřovat svou víru v realitě každodenního života. Benedikt XVI. se také vrací k radám, které zanechal svým krajanům při své apoštolské návštěvě Německa v roce 2011. Tehdy řekl, že církev se musí stát méně světskou. Při své návštěvě ve Freiburgu použil Heideggerův výraz „odsvětštění“, kterým mínil osvobození od dobové podmíněnosti, aby bylo možné vstoupit do svobody víry.  

Benedikt XVI. poukazuje na to, že problém katolicismu v Německu se projevuje i v tom, co je výstižně označováno jako úřední církev. Vzpomíná, že už v roce 1951, když byl kaplanem, vnímal, že víra katolíků, kteří zastávali odpovědné funkce v církvi, je často slabá a jejich postoje rozporuplné, což oslabovalo jejich svědectví. V dnešní církvi je tento problém ještě markantnější. V církevních institucích, jako jsou nemocnice, školy a charity, zastávají vedoucí pozice lidé, kteří nesdílejí poslání církve, a tím diskreditují svědectví těchto institucí. K vyjádření rozporu mezi tím, co je se oficiálně vyžaduje, a tím, v co věříme osobně, byl zaveden pojem úřední církev. Projevuje se to v prohlášeních, za nimiž většinou stojí lidé, pro které je víra pouze čímsi úředním. Benedikt XVI. zdůrazňuje, že to škodí církvi i víře. Dokud se v oficiálních církevních textech bude projevovat pouze úřad, a nikoli srdce a duch, bude odklon od víry pokračovat. Učení se totiž může rozvíjet jedině z víry a ve víře, podotýká emeritní papež Benedikt XVI. v rozhovoru pro Herder Korrespondenz. 

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021