Správa kostela sv. Kajetána v Nerudově ulici svěřena Arcidiecézní charitě Praha

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) svěřují od srpna 2021 provoz kostela sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Nerudově ulici 22 v Praze 1 Arcidiecézní charitě Praha. Úvodní mši svatou bude v úterý 3. srpna od 17 hodin celebrovat rektor kostela P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář České biskupské konference.
Publikováno: 29. 7. 2021 12:00

„Duchovní rozměr je nedílnou součástí charitního díla,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Charita vytváří společenství lidí – pracovníků, dobrovolníků, dárců i klientů, kteří pomoc Charity potřebují. Rád bych, aby byl kostel sv. Kajetána místem bohoslužeb, duchovních obnov i modlitebních setkávání, při nichž chceme vyprošovat Boží požehnání pro charitní práci a pro všechny, kteří s ní jsou spojeni.“

Arcidiecézní charita Praha zve veřejnost na pravidelné mše svaté, které se budou v kostele sv. Kajetána slavit každé úterý v 17 hodin. Kostel bude zpřístupněn veřejnosti v odpoledních hodinách každé úterý a čtvrtek. Nejpozději od září bude otevřen i v dalších dnech. Vše bude uvedeno na našich webových stránkách. Od podzimu budou také v sobotu večer slouženy mše svaté s nedělní platností.


Z historie kostela
Kostel sv. Kajetána byl postaven na přelomu 17. a 18. století jako součást staršího kláštera řádu theatinů. Na návrhu kostela se podílel vynikající architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který změnil tvar hlavního portálu, ale především výrazně upravil řadu detailů v interiéru kostela.
Nezaměnitelným santiniovským příspěvkem ke stavbě je unikátní samonosné točité schodiště vedoucí ze sakristie kostela.

Za císaře Josefa II. byl theatinský klášter v roce 1783 zrušen, budova sloužila jako obytný dům a uvažovalo se dokonce o demolici kostela. Nakonec byl kostel svěřen do správy náboženské matice. V refektáři kláštera provozoval Josef Kajetán Tyl v letech 1834-1837 české divadlo.
V roce 1869 koupila kostel císařovna Marie Anna pro řád redemptoristů. Ti provedli renovaci kostela a také zavedli jeho současné zasvěcení Panně Marii Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetánu. V roce 1950 řeholníky vyhnali komunisté, kostel překvapivě zůstal zachován pro náboženské účely, ale většinou byl zavřený. V roce 1964 byl kostel společně s klášterem prohlášen kulturní památkou. Redemptoristům byl kostel vrácen v roce 2005.

Zdroj: ADCH Praha
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021