Vatikán zveřejnil oficiální obraz Světového setkání rodin 2022

Ve čtvrtek Vatikán zveřejnil oficiální obraz 10. světového setkání rodin, které proběhne ve dnech 22.-26. června 2022 v Římě. Malba, jejímž autorem je slovinský jezuita P. Marko Ivan Rupnik, byla představena 28. července Dikasteriem pro laiky, rodinu a život a římskou diecézí, kteří setkání rodin organizují.
Publikováno: 29. 7. 2021 12:00

P. Marko Ivan Rupnik, S.J. s oficiálním obrazem 10. celosvětového setkání rodin v Římě (Screenshot z Youtube kanálu Diocesi di Roma)

Obraz s názvem „Toto tajemství je veliké“ představuje svatbu v Káně, první Ježíšův zázrak v Janově evangeliu. Svatba je vyobrazena v pozadí, nevěsta a ženich stojí za závojem nalevo, Ježíš s Marií napravo. Před nimi služebník nalévá víno.

P. Rupnik, ředitel centra Aletti v Římě (a žák českého kardinála Tomáše Špidlíka, pozn. red.), dohlížel na renovaci kapli Redemptoris Mater ve vatikánském Apoštolském paláci, který byl znovuotevřen v roce 1999 po tříletých opravách. Přetvořil kapli Svaté Rodiny Kolumbových rytířů v New Haven v Connecticutu v roce 1995. V tomto státě také navrhl mozaiky pro kapli Ducha svatého na Univerzitě Nejsvětějšího Srdce ve Fairfieldu.

Ve videu, ve kterém vysvětluje význam své nové malby, P. Rupnik uvádí: „Pro nás křesťany je rodina vyjádřením svátosti, kterou je manželství. A to naprosto mění svůj význam, protože svátost vždy implikuje proměnění.“ A dále pokračuje: „Je to v rámci přirozeného života, že Duch Svatý s sebou přináší transformaci způsobu bytí. A to činí skrze přeměnu přirozeného života, ne jeho odmítání, ale skrze jeho přijetí a přeměnu, protože již není prvenství přírody, ale prvenství vztahu."

„Takže při vytváření tohoto obrazu, při příležitosti tohoto velkého shromáždění rodin, jsem přemýšlel, odkud bych měl začít. Cítil jsem, že je podstatné ukázat novost rodiny z pohledu církve, křtu, života v Kristu, z pohledu nového člověka.“

Otec Rupnik uvedl, že k vyobrazení služebníka nalévajícího víno jako apoštola Pavla byl inspirován syrským básníkem-teologem sv. Jakubem ze Sarugu (cca 451-521). Tento světec píše: „Po svatební hostině šel Pavel dovnitř a viděl tam rozprostřený závoj, uchopil jej a odhrnul jej od krásného páru. Tak odkryl a odhalil celému světu Krista a jeho Církev, kterého prorok Mojžíš líčil ve svém proroctví.“ Tisková zpráva z 28. července vysvětluje, že sv. Pavel odtahuje závoj od ženicha a nevěsty a o svatbě prohlašuje: „Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev! (Efezským 5,32)

"Toto tajemství je veliké", oficiální obraz Světového setkání rodin 2022 v Římě. Dílo P. Marka Ivana Rupnika 2021.

V zamyšlení nad svým obrazem P. Rupnik vzpomíná také ruského filozofa Nikolaje Berďajeva, který napsal: „V křesťanských tradicích manželství ještě nebylo zcela prozkoumáno, protože jsme jej příliš rychle zahrnuli do rodiny, jakkoli v souladu s přírodou.“

A dále dodává: „Doufám, že skrze tento text i tento malý obraz porozumíme tomu, že pro nás křesťany je rodina výrazem svátosti a že má svůj církevní rozměr, tedy že je od církve neoddělitelná.“

Jak další velký otec (byzantský mystik z 14. století) Nikolaos Kabasilas říká: ‚Jsme skutečně pokrevní příbuzní Krista‘. Naši rodiče nám dali krev, ale naše krev není krví našich rodičů. Jakmile nám ji dali, naše krev již není jejich. Mezitím jsme živeni životem, tedy krví Krista, která se stává naší.“

„Pro křesťany tedy je rodina výrazem svátosti a církevnosti a ukazuje, jak v tomto světě člověk žije, když je sjednocen s Bohem. Stává se výrazem božského lidství Krista.“

Obraz byl vytvořen za použití vinylové barvy na omítku navrstvenou na dřevěném čtverci se stranami o délce zhruba 30 palců.

První Světové setkání rodin se uskutečnilo v Římě v roce 1994 na popud sv. Jana Pavla II. Ve věčném městě se konalo také v roce 2000. Setkání probíhají každé tři roky a poslední z nich hostil irský Dublin v roce 2018. 10. světové setkání rodin bude tedy tentokrát v Římě potřetí. Původně bylo naplánováno na červen 2021, ale bylo o rok posunuto kvůli pandemii koronaviru.

Setkání se uskuteční závěrem Roku rodiny Amoris Laetitia, který započal 19. března a potrvá 15 měsíců. Papež František vyzval k organizaci menších místních setkání na celém světě v termínu oficiálního setkání v Římě. Vatikán také v dubnu zveřejnil oficiální modlitbu akce a na začátku tohoto měsíce i její logo.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021