Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
Publikováno: 2. 8. 2021 17:30

SLOVENSKÁ VERZE
https://www.navstevapapeza.sk/sk/akreditacia  

ANGLICKÁ VERZE
https://www.navstevapapeza.sk/en/accreditation 

Akreditace bude zahrnovat využívání tiskových center (na jednotlivých místech návštěvy) a účast na vybraných událostech. Na udělení akreditace je nezbytné splnit předepsané podmínky, specifikované ve formuláři na stránce. Po registraci žurnalisté obdrží potvrzující email. Následně, v průběhu týdne, dostanou vyrozumění o schválení akreditace a další informace.

Odpovědi na otázky související s akreditací lze získat na emailové adrese: media@navstevapapeza.sk (u koordinátora návštěvy ze strany Konference biskupů Slovenska pro masmédia - Martina Kramary).

Papež František přijede na návštěvu Slovenska od 12. do 15. září 2021. Na Slovensku navštíví Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Pastorační cesta se nese ve znamení motta „S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“. Bližší informace naleznete na oficiální stránce: www.navstevapapeza.sk.

Zdroj: TK KBS

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021