Diecézní charita Plzeň děkuje dárcům za podporu zasažených obyvatel Stebna

Šest rodin v obci Stebno již obdrželo příspěvek z transparentního účtu Diecézní charity Plzeň. Jejich domovy byly vážným způsobem poničeny bouří, která se zde přehnala z 24. na 25. června. Na podporu zasažených obyvatel Stebna již přišlo na transparentní účet diecézní charity téměř 686 tisíc Kč. Potřebným rodinám byla dosud rozdělena částka ve výši 469 tisíc korun. V nejbližších dnech rozdělí Charita dalším dvěma rodinám na obnovu jejich domovů dalších 160 tisíc korun. To vše se může dít díky obrovské solidaritě štědrých dárců s místními zasaženými lidmi.
Publikováno: 4. 8. 2021 12:00

„Když to začalo, seděli jsme v autě a spadl na nás přístřešek,“ vypráví pan Michal, který bouři přečkal ve voze se svou těhotnou ženou v devátém měsíci těhotenství. Pár už totiž kvůli krupobití nestihl z vozu vystoupit a přeběhnout domů. „Z auta nebylo vůbec nic vidět, držel jsem ji za ruku a říkal jí, ať poslouchá mě, a ne to, co se děje okolo. Slyšeli jsme jen hukot a bubnování krup. Dnes si říkáme, že je dobře, že jsme v autě zůstali, vzalo nám to střechu domu.“ Protože následující dva dny pršelo a provizorní plachty nedokázaly plně zabránit průtoku vody, musely být v domě kompletně vyměněny podlahy a stropy a také odčerpána voda ze sklepa. Finanční pomoc, kterou mladá rodina dostala z transparentního účtu Diecézní charity Plzeň, vynaloží na nákup nové kuchyňské linky. Tu původní zničila voda.

„Do té doby jsem neměl pocit, že bych se někdy dovolal nějaké pomoci. Po tom, co se to stalo, ale všichni fungovali úplně jinak. Neustále se mě někdo ptal, jestli nepotřebuji pomoc.“ Při vyklízení domu například pomáhala Armáda ČR, se zakrytím střechy vypomohl soused, materiál přivezl ředitel stavební firmy a rodina obdržela finanční podporu Charity a dalších organizací.

Za dva týdny po bouři se panu Michalovi narodil zdravý syn. „Všechno je super, krásně roste a do čtrnácti dnů už tu chceme bydlet,“ hodnotí aktuální situaci spokojený otec.

Na hrozivé zážitky s bouří, která před měsícem poškodila jeho dům, vzpomínám také pan Tomáš: „Střecha uletěla. Pršelo sem, létaly kroupy. Bylo tu bílo, rozmlácený nábytek.“ Pohled do stále ještě oprýskaných a místy plísní pokrytých místností ho nutí k slzám. Také on již obdržel peníze z transparentního účtu Diecézní charity Plzeň. Nyní už rekonstruuje, i když ne tak rychle, jak by si přál, neboť řemeslníci jsou velmi vytíženi. „Děkuju, ono se to nezdá, ale je to velká pomoc. Děkujeme všem, kteří se na pomoci podíleli,“ vzkazuje dárcům i dobrovolníkům.

Dary ve prospěch zasaženým obyvatelům Stebna jsou rozdělovány z transparentního účtu Diecézní charity Plzeň na základě šetření její Terénní krizové služby, která do obce pravidelně dojíždí a která zde ihned po odeznění bouře nabízela také okamžitou psychologickou podporu a humanitární pomoc. Finanční pomoc Charity navázala na finanční pomoc od organizace Člověk v tísni, s níž Terénní krizová služba spolupracovala na vyhledávání nejvíce zasažených rodin.

Vzhledem ke stabilizované situaci potřebných rodin ze Stebna budou případné další dary s variabilním symbolem 246 zaslané na transparentní účet Diecézní charity Plzeň č. 277850809/0300 od 3. srpna 2021 shromažďovány do krizového fondu. Z něj budou v případně potřeby neodkladně uvolňovány na pomoc lidem v nouzi při jiných mimořádných živelných nebo krizových událostech.

Dary, které byly na charitní transparentní účet zaslány za účelem oprav stebenského kostela sv. Jana Křtitele, byly převedeny na oficiální sbírku na jeho opravu, vedenou u Nadačního fondu Dominanty. Šlo o celkem 10 500 Kč. Diecézní charita totiž zaštiťuje pouze pomoc zasaženým lidem. Dary i výdaje ve prospěch obyvatel Stebna je možno sledovat pod variabilním symbolem 246 na charitním transparentním účtu ONLINE.

Diecézní charita Plzeň touto cestou děkuje za veškeré příspěvky solidárních dárců, ale také celých farností nebo soukromých subjektů, díky nimž může být vyplácena finanční podpora lidem v krajní životní situaci.

S velkým srdečným poděkováním dárcům
Diecézní charita Plzeň

Zdroj: TZ, Diecézní charita Plzeň

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021