Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
Publikováno: 3. 8. 2021 9:15

Ačkoli instrukce vychází z Apoštolské konstituce papeže Františka o církevních univerzitách a fakultách Veritatis gaudium (2017), která v Nařízeních k řádnému uplatňování tohoto dokumentu předpokládá „částečné uskutečňování výuky formou distančního (dálkového) studia“ (čl. 33, § 2), zjevně její vznik ovlivnila pandemická situace. Již před několika lety Kongregace pro katolickou výchovu udělila některým vyšším institutům náboženských věd licenci k výuce některých předmětů dálkovou formou, pokud budou splněny určité podmínky, které zohledňují formaci studentů v rámci společenství.

Patnáctistránkový text instrukce lze velice zjednodušeně shrnout do tvrzení, že kanonických akademických titulů se i nadále bude dosahovat především v prezenčním studiu a za přímého vztahu mezi profesory a studenty, mezi studenty navzájem a za využití knihoven. Online výuka se umožňuje jen z malé části, ovšem církevním fakultám se doporučuje, aby rozšířily akademickou činnost v takové formě, která by byla přístupná zájemcům, podílejícím se na evangelizaci. Právě lidem v terénu či na periferiích nebo naopak členům kontemplativních řeholních společenství, kteří z různých důvodů nemohou absolvovat akademické kurzy, by distanční vzdělávání mohlo pomoci v potřebné pastorační formaci.

Instrukce konkrétně uvádí způsoby, jakými mají být distanční vzdělávání a informační technologie začleněny do různých kurzů a především do akademických titulů, včetně charakteristik telematických platforem a ekonomické podpory pro ty, kteří mají přístup k distančnímu vzdělávání. Přestože distanční výuka tedy nebude běžnou metodou studia na církevních fakultách a univerzitách, může se stát velice užitečným nástrojem evangelizace a formace, který je třeba plně využít, vyplývá z nového dokumentu Kongregace pro katolickou výchovu.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021