František: Světlo evangelia k reformě církve

Ve videu s modlitebním úmyslem na měsíc srpen papež připomíná, že identita církve spočívá v evangelizaci a že její obnova se děje skrze proměnu každého z nás. V rámci „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ je srpnovým všeobecným úmyslem prosba, aby církev „přijímala od Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia„.
Publikováno: 5. 8. 2021 8:30

Papež František se ve videu s modlitebním úmyslem na měsíc srpen zaměřuje na povolání samotné církve a připomíná, že krize, kterými procházíme, jsou vždy známkou vitality. Církev vidí v pohybu, evangelizující bez proselytismu, obnovenou díky Duchu Svatému a síle evangelia.

Povoláním církve je evangelizovat, což neznamená proselytismus. Povoláním je evangelizovat. Víc než to: identitou církve je evangelizovat.

Proměněni Duchem

František připomíná, že ke změně v církvi dochází prostřednictvím „rozlišování Boží vůle v našem každodenním životě a začátkem proměny vedené Duchem Svatým“, „Božím darem v našich srdcích“. Je to reforma, která prochází skrze nás a mění úplně všechno. Bez prefabrikovaných představ, bez ideologických předsudků, bez rigidity, ale na základě duchovní zkušenosti, zkušenosti dávání, zkušenosti charity, zkušenosti služby.

Živá církev

Papežův sen je jasný: církev, která je stále více misijní, bez proselytismu a "která proměňuje všechny své struktury pro evangelizaci dnešního světa”. Pamatujme, že církev má vždycky potíže, vždycky prochází krizemi, protože je živá: živé věci se dostávají do krizí. Pouze mrtví se nedostávají do krize. Modleme se za církev, aby od Ducha Svatého obdržela milost a sílu reformovat se ve světle evangelia.

Příhodný čas

František se již na konci roku 2020 zabýval rozdílem mezi konfliktem a krizí. Připomíná to P. Frédéric Fornos, mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem. Cituje papeže a zdůrazňuje, že krize jsou „příznivým časem pro evangelium a reformu církve“. „Ta by neměla být vnímána jako záplatování starých šatů,“ jak papež zdůraznil římské kurii, „ale jako čas hledání a rozpoznání Boží vůle.“

Od roku 2016 měla papežova videa Celosvětové sítě modlitby na vatikánských sociálních sítích téměř 160 milionů shlédnutí. Tato aktivita je překládána do 23 jazyků a vychází tiskem ve 114 zemích.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021