Charita provozuje kostel. Žádný luxus, ale nutnost

Arcidiecézní charita Praha nově provozuje kostel sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v pražské Nerudově ulici. Získala tak duchovní zázemí pro charitní dílo v pražské arcidiecézi.
Publikováno: 5. 8. 2021 10:15

„Začínáme novou etapu života Arcidiecézní charity Praha. Dílo, které koná, je nejen lidské, ale především Boží,“ uvedl při předání kostela jeho rektor P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a člen kongregace redemptoristů, kteří jako majitelé kostela svěřili na začátku srpna jeho provoz pražské Charitě. „Člověk potřebuje pro své konání Boží pomoc, proto jsem přesvědčen, že kostel není pro Charitu žádný luxus, ale naopak nutnost. Přeji pracovníkům Charity, aby se na tomto místě setkávali s Boží pomocnou rukou, která jim dá dostatek sil k tomu, aby dokázali v tomto lidském, nejistém světě účinně pomáhat a reprezentovat Božího syna.“

Sociální a duchovní rozměr Charity

Klienti, dárci a pracovníci Arcidiecézní charity Praha se budou v kostele pravidelně setkávat nejen při významných událostech. „Naše práce nemá jen sociální, ale i duchovní rozměr,“ vysvětluje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Jsme poskytovatelem profesionálních sociálních služeb a zároveň jsme společenstvím lidí, kteří se chtějí společně modlit za svou práci, prosit o Boží požehnání pro lidi, o které pečujeme, sloužit mše svaté za zemřelé klienty, slavit svátky svatých patronů našich projektů, setkávat se s dárci, pro které je důležitý křesťanský rozměr Charity, scházet se při duchovních obnovách a mnoho dalšího.“

Charita také zpřístupnila kostel veřejnosti. Pravidelné mše svaté se v kostele sv. Kajetána slaví každé úterý v 17 hodin. Kostel je otevřen pro soukromé modlitby každé úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin. Od podzimu Charita otevírací dobu rozšíří a plánuje také slavit mše svaté s nedělní platností v sobotu večer.

Náklady na provoz kostela bude Arcidiecézní charita Praha hradit z darů od dárců, kteří mají zájem podpořit duchovní rozměr Charity a kteří poukázali dar na provoz kostela.

Modlitba za návštěvníky kostela

Úvodní mši svatou celebroval v úterý 3. srpna rektor kostela P. Stanislav Přibyl. „Chceme se dnes modlit za Boží požehnání pro naše konání při správě tohoto kostela, chceme se modlit i za ty, kteří tento kostel spravovali před námi. Chceme prosit o Boží požehnání za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího a kdo se zde s pokorou a bázní shromažďují,“ vyzval P. Přibyl při první mši svaté, která otevřela novou etapu Arcidiecézní charity Praha.

Zdroj: www.praha.charita.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021