Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.
Publikováno: 6. 8. 2021 15:00

„Rok po strašlivém výbuchu v bejrútském přístavu, který způsobil smrt a zkázu, se v myšlenkách upínám k této drahé zemi a především k obětem, jejich rodinám, mnoha zraněným a těm, kteří ztratili domov a práci. Mnozí také přišli o životní iluze. O Dni modliteb a reflexe za Libanon, který se konal 1. července, jsme společně s křesťanskými náboženskými představiteli přijali za své touhy a očekávání unaveného a zklamaného libanonského lidu a vzývali Boha, aby nám udělil světlo naděje k překonání této těžké krize. Drazí Libanonci, velice toužím po tom, abych vás navštívil, a neochabuji v modlitbě za to, aby se Libanon opět stal poselstvím bratrství a míru pro celý Blízký východ.“

„Svatý stolec si přeje, aby ekonomická podpora Libanonu zabránila dalšímu úpadku této země a naopak vytvořila podmínky k jejímu postupnému vzestupu, jenž bude k užitku všech jejích obyvatel,“ prohlásil mons. Wachowski. Mezinárodní donátoři shromáždili částku zhruba 370 milionů dolarů (100 milionů darovaných jak Francií, tak USA), čímž překonali vytyčený cíl 357 milionů dolarů (i loňskou donaci 330 milionů).

„Rovněž Svatý stolec a humanitární organizace katolické církve poskytly zásadní pomoc obětem výbuchu v bejrútském přístavu a podílely se na obnově obytných domů, nemocnic a škol,“ připomněl vatikánský diplomat a poukázal na trvalou pozornost, kterou papež František při různých příležitostech věnuje situaci v „Zemi cedrů“.

„Libanon je veliký stát, který svědčí o jedinečné zkušenosti společného soužití upevňované v běhu staletí a již z toho důvodu nemůže být ponechán napospas osudu anebo v síti dílčích zájmů,“ zdůraznil zástupce sekretáře pro vztahy se státy, „což ovšem vyžaduje úsilí všech zúčastněných, jak v rámci Libanonu, tak za jeho hranicemi. Pomozme Libanonu, aby našel východisko ze stávající vážné krize, a dejme Libanoncům možnost, aby se stali protagonisty lepší budoucnosti ve své zemi, bez nepatřičného vměšování. Pomáhejme konkrétními gesty, aby tato země nastoupila cestu ke vzkříšení,“ citoval mons. Wachowski papeže Františka na mezinárodní konferenci o Libanonu.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022