Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku

V neděli 22. srpna 2021 v 10.30 hodin posvětí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle kostel Panny Marie Bolestné a nový oltář na poutním místě Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna.
Publikováno: 19. 8. 2021 11:00

Foto: Archiv P. Milana Vavra

Slavkovský děkan P. Milan Vavro k připravované slavnosti uvádí: „Historie poutního místa Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna se váže k zázračnému uzdravení slepého vysloužilého vojáka u místní studánky při svěcení kříže dne 7. července 1861.  Tato událost se stala podmětem k velkému rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno ještě dalších osm zázračných uzdravení. Název Lutršték vznikl údajně z německého lauter Steg a odkazuje na množství přicházejících poutníků. Z jejich sbírek byl v letech 1867 – 1877 postaven poutní kostel Panny Marie Bolestné. Poutní areál, jehož obnova byla letos dokončena, zahrnuje studniční kapli z roku 1860 a samostatně stojící studánku, nově vybudovanou podle návrhu Milivoje Husáka. Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který se před 35 lety zcela vytratil, opět vyprýštil v letošním roce.“

V kostele Panny Marie Bolestné proběhla v letech 2002 – 2020 celková obnova střechy, fasády a interiéru s obnovou dlažby a restaurováním hlavního oltáře a svatostánku. „Dílna Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna provedla novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Posvěcení kostela a oltáře, do něhož budou vloženy ostatky svatých Urbana a Felicia, proběhne v neděli 22. srpna v 10.30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho,“ doplňuje P. Milan Vavro.

 

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022