Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku

V neděli 22. srpna 2021 v 10.30 hodin posvětí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle kostel Panny Marie Bolestné a nový oltář na poutním místě Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna.
Publikováno: 19. 8. 2021 11:00

Foto: Archiv P. Milana Vavra

Slavkovský děkan P. Milan Vavro k připravované slavnosti uvádí: „Historie poutního místa Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna se váže k zázračnému uzdravení slepého vysloužilého vojáka u místní studánky při svěcení kříže dne 7. července 1861.  Tato událost se stala podmětem k velkému rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno ještě dalších osm zázračných uzdravení. Název Lutršték vznikl údajně z německého lauter Steg a odkazuje na množství přicházejících poutníků. Z jejich sbírek byl v letech 1867 – 1877 postaven poutní kostel Panny Marie Bolestné. Poutní areál, jehož obnova byla letos dokončena, zahrnuje studniční kapli z roku 1860 a samostatně stojící studánku, nově vybudovanou podle návrhu Milivoje Husáka. Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který se před 35 lety zcela vytratil, opět vyprýštil v letošním roce.“

V kostele Panny Marie Bolestné proběhla v letech 2002 – 2020 celková obnova střechy, fasády a interiéru s obnovou dlažby a restaurováním hlavního oltáře a svatostánku. „Dílna Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna provedla novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Posvěcení kostela a oltáře, do něhož budou vloženy ostatky svatých Urbana a Felicia, proběhne v neděli 22. srpna v 10.30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho,“ doplňuje P. Milan Vavro.

 

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022