Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku

V neděli 22. srpna 2021 v 10.30 hodin posvětí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle kostel Panny Marie Bolestné a nový oltář na poutním místě Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna.
Publikováno: 19. 8. 2021 11:00

Foto: Archiv P. Milana Vavra

Slavkovský děkan P. Milan Vavro k připravované slavnosti uvádí: „Historie poutního místa Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna se váže k zázračnému uzdravení slepého vysloužilého vojáka u místní studánky při svěcení kříže dne 7. července 1861.  Tato událost se stala podmětem k velkému rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno ještě dalších osm zázračných uzdravení. Název Lutršték vznikl údajně z německého lauter Steg a odkazuje na množství přicházejících poutníků. Z jejich sbírek byl v letech 1867 – 1877 postaven poutní kostel Panny Marie Bolestné. Poutní areál, jehož obnova byla letos dokončena, zahrnuje studniční kapli z roku 1860 a samostatně stojící studánku, nově vybudovanou podle návrhu Milivoje Husáka. Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který se před 35 lety zcela vytratil, opět vyprýštil v letošním roce.“

V kostele Panny Marie Bolestné proběhla v letech 2002 – 2020 celková obnova střechy, fasády a interiéru s obnovou dlažby a restaurováním hlavního oltáře a svatostánku. „Dílna Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna provedla novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Posvěcení kostela a oltáře, do něhož budou vloženy ostatky svatých Urbana a Felicia, proběhne v neděli 22. srpna v 10.30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho,“ doplňuje P. Milan Vavro.

 

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021