Polsko se připravuje na zářijové blahořečení kardinála Wyszyńského

Za necelý měsíc se v Polsku uskuteční blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), který byl primasem země a hrdinsky trpěl při obraně své vlasti před nacismem i komunismem. Spolu s ním bude blahořečená sestra Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), zakladatelka Kongregace sester františkánek služebnic Kříže. V mládí přišla o zrak a celý život věnovala službě nevidomým.
Publikováno: 17. 8. 2021 9:15

Obřad se uskuteční v neděli 12. září ve 12.00 hodin v chrámu Boží prozřetelnosti ve Varšavě. Beatifikační mši svaté bude předsedat papežský legát kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, za účasti polského episkopátu a kněží zastupujících jednotlivé diecéze.

Před blížícím se termínem slavnosti blahořečení kardinála Wyszińského a matky Czacké organizační výbor oznámil, že „vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji pandemie covid-19 a s tím i souvisejícími hygienickými a zdravotními omezeními se organizátoři rozhodli, že účast na slavnosti bude možná pouze se speciální vstupenkou“. Účast se tak omezí na „delegace z jednotlivých diecézí, středisek a institucí spjatých s kardinálem Wyszińským a matkou Czackou“.

I přes to, že je přihlašování účastníků je již uzavřené, se organizátoři obrátili na širokou veřejnost se žádostí, aby „neorganizovali spontánní farní skupiny bez konzultace s organizátory“. Věřící pozvali „k duchovnímu sjednocení a společné modlitbě“. Obřad bude živě vysílaný v televizi, rádiu i na internetu. 

Zdroj: Vatican News, italská sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Biskupské svěcení ve Vatikánu

Blízkost Bohu, ostatním biskupům, kněžím a stádci: o to papež požádal při biskupském svěcení monsignora Guida Mariniho a monsignora Andrése Gabriela Ferradu Moreiru. Během slavnosti ve Svatopetrském chrámu František hovořil o „velké církevní odpovědnosti“ a zdůraznil, že „biskup je odpovědný spíše za to, aby sloužil, než aby vládl“.
17.10.2021

Anděl Páně: Svátost křtu je ponoření se do Ježíše, který slouží

V neděli 17. října papež František při polední modlitbě Anděl Páně promluvil z okna Apoštolského paláce na téma křestního povolání ke službě, podle vzoru Krista - služebníka.
17.10.2021

Slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí

Přinášíme vám úvodní slovo kardinála Dominika Duky k zahájení synodální přípravy 2021 s prosbou o přečtení ve farnostech o 29. neděli v mezidobí 17. října 2021.
17.10.2021

Papež František se v Assisi setká s chudými lidmi

Papež František se 12. listopadu vypraví na soukromou návštěvu Assisi, aby se zde setkal s chudými lidmi z celé Evropy, v předvečer Světového dne chudých, který připadá na 33. neděli v liturgickém mezidobí, letos tedy na 14. listopad.
16.10.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
15.10.2021