Výstavy o svaté Ludmile v Praze

Osobnost české světice - sv. Ludmily - mohou zájemci lépe poznat do konce srpna na výstavě ve Valdštejnské zahradě a v Mytologické chodbě Senátu ČR. Ode dneška je také otevřena nová venkovní expozice "Svatá Ludmila – kněžna, matka, babička", a to symbolicky před pražským kostelem sv. Ludmily, kde bude umístěna do 15. září.
Publikováno: 17. 8. 2021 10:00

Kromě života svaté Ludmily návštěvníci na panelech uvidí také třeba ztvárnění této světice v umění. Součástí prezentace budou i krátká videa seznamující návštěvníky s místy, kde Ludmila žila, zemřela a je pohřbena. Návštěvníci si budou moci videa spustit i ve svých mobilních telefonech a tabletech prostřednictvím QR kódů. Odborným garantem projektu je Univerzita Karlova.

Ludmila, podle legendy matka šesti dětí, která se vdávala patrně v patnácti letech a ovládala soudobou politiku, významně ovlivnila budoucnost naší země. Výstava jejím životem provází a popisuje také vraždu Ludmily na Tetíně i moderní svatoludmilský kult. Babička a vychovatelka sv. Václava, sv. Ludmila se stala za 1100 let od své mučednické smrti legendou. První česká a slovanská světice inspiruje dodnes. „Výstava ukazuje, že život Ludmily se příliš nelišil od života ostatních obyvatel té doby, pravděpodobně neměla výrazná privilegia. Zprostředkovává také obraz kulturního a společenského života od raného středověku po současnost, příběh Ludmily je tedy takový příběh českých dějin,“ říká Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let.
 
Sv. Ludmila opředená legendami
O osobě sv. Ludmily toho příliš nevíme. Jisté není například místo, odkud pocházela, zda to skutečně bylo z okolí Mělníka. Kosterní pozůstatky historikům ukázaly, že to musela být silná žena, což prozrazuje i věk její tragické smrti – na tu dobu jí bylo zhruba 60 let. „Antropologové zjistili z náznaků, že měla mírný předkus, což je typický jev pro nejstarší generace Přemyslovců – pravděpodobně to tedy byla ona, kdo výrazně ovlivnil vzhled rodu. K tomu i navenek neznatelné, ale rovněž pro Přemyslovce typické srůsty lebečních švů,“ upřesňuje zajímavosti Jakub Izdný z Univerzity Karlovy. Legendy hovoří o tom, že se Ludmila vdávala asi v 15 letech a měla asi šest dětí (3 syny a 3 dcery). Po Čechách existuje mnoho drobných kaplí a míst spojených se sv. Ludmilou. Přestože není možné historicky doložit konkrétní souvislosti, svědčí to o oblibě kultu této osobnosti.

Zdroj: Spolek Svatá Ludmila, ČTK
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022