Katolický týdeník: Jubilant Vojtěch Cikrle

Dětství prožil bez tatínka, kterého od něj násilně odtrhl komunistický režim. Kvůli víře nemohl studovat, proto se vyučil slévačem a stal se na několik let dělníkem. Po třinácti letech v kněžské službě ho papež Jan Pavel II. jmenoval brněnským biskupem. Dnes je VOJTĚCH CIKRLE nejdéle sloužícím biskupem v brněnské diecézi. Letos si připomněl pětačtyřicet let od kněžského svěcení a 20. srpna oslaví pětasedmdesáté narozeniny.
Publikováno: 18. 8. 2021 12:45

Narodil jste se rok po válce a ve vašich třech letech vám komunistický režim odvedl tatínka do vězení. Kde pracoval, jak byl aktivní, že se to soudruhům nelíbilo?

Tatínek byl stejně jako jeho otec a strýc textilním mistrem. Po únoru 1948 se stal členem skupiny, která rozšiřovala protikomunistické tiskoviny.

Pamatujete si z raného dětství, jak jste prožíval coby malý chlapec skutečnost, že s vámi najednou z ničeho nic tatínek nebyl?

Jako tříletý jsem byl příliš malý na to, abych chápal, co znamená odloučení na šestnáct let, na které byl tatínek odsouzený, i všechny další souvislosti s tím spojené. Ale už jsem vnímal, jak tato situace dopadala na maminku, starší sourozence a příbuzné, s nimiž jsem byl v kontaktu. Pro mě se to stalo problémem až později, když ostatní kluci měli tatínky a já ne. A měli tatínky jiné, „normálně oblečené“. Ten můj, jak si jej pamatuji z první čtvrthodinové návštěvy ve vězení, byl nakrátko ostříhaný, měl vpadlé oči a vězeňské hadry na něm doslova visely. Kvůli trvalému hladovění tehdy vážil jen třiatřicet kilo.

Byla maminka v době, kdy se tatínek ocitl v kriminále, zaměstnaná?

Maminka do zaměstnání nikdy nechodila, pomáhala své sestře s krejčovstvím, vychovávala nás tři kluky a měla na starost domácnost s poměrně velkou zahradou s jahodami, salátem, okurkami a dalšími plodinami, které byly jediným zdrojem všech jejích příjmů. Až později začala dostávat přídavky na děti.

Zůstala sama s dětmi ve věku osmatřiceti let. Jak tuto nesmírně psychicky i ekonomicky těžkou situaci zvládala?

S vypětím všech sil a ve velkém hmotném nedostatku. Zatímco my tři kluci jsme vždy měli základní potraviny, později jsem se dozvěděl, že ona někdy hladověla. Pamatuji si na jeden slavnostní oběd, kdy jsme měli všichni dohromady jeden špekáček rozdělený na čtyři díly, a k tomu velké množství brambor. Od té doby patří uzenina a brambory k mým oblíbeným jídlům. Přesto nás tři kluky dokázala maminka nenásilně vést k důvěře v Boha, o kterého se sama opírala. A mnozí dobrodinci, kteří nás ve farnosti nezištně podporovali, kladli, aniž to věděli, nevyslovenou otázku: Chceš mít také podíl na něčem dobrém?

LENKA FOJTÍKOVÁ

(Pokračování v Katolickém týdeníku, s nímž se lze nově seznámit také v elektronické podobě na katyd.cirkev.cz)

 

Digitální verze KT s nově upravenou a čtenářsky přívětivou grafikou je k dispozici na adrese katyd.cirkev.cz. Lze ho číst z počítačů, tabletů i mobilních telefonů. Do konce srpna běží ve zkušební verzi zdarma a nezávazně po jednoduché registraci. Ta je dokončena kliknutím na tlačítko „Aktivovat“ v e-mailu, který vám přijde do zadané e-mailové schránky. Digitální KT je součástí portálu Církev.cz – společného projektu ČBK, Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.

 

Kněz, podplukovník i světoběžník

Minulý týden zemřel v Kalifornii biskup Petr Esterka – exulant, který se řadu let věnoval krajanům v zahraničí. Bylo mu 85 let.

Téma: 170 let Aloise Jiráska

Knihy Aloise Jiráska patří mezi stálice povinné literatury v našich školách. Ani dnes ale nejen studenti nevědí, co si o jeho díle mají vlastně myslet....

Křesťanství není jako bonboniéra

Bývaly doby, kdy ublížit duchovnímu bylo pokládáno za čin obzvlášť zavrženíhodný. Ale panovaly i jiné doby, kdy se duchovenstvo vraždilo –například za husitských válek. Dnes jsme naštěstí blíž první pozici, a tak vražda P. Oliviera Maireho vyvolala široké pohnutí.

Doma: Kostelní prádlo

Péče o liturgické prádlo je až nečekaná  věda – každé se čistí a skladuje odlišně,  některé se přísně škrobí a žehlí, s jiným  se naopak musí zacházet velmi jemně.  Tato služba má i duchovní rozměr.

 

Připravujeme: FARNÍ ZVĚŘINEC

S jakými zvířaty se můžeme potkat na farách a co se díky nim můžeme naučit? Více na tematické dvoustraně příštího vydání.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

První den papežské cesty na Kypru

Po příletu na mezinárodní letiště v Larnace na Kypru papeže přivítala předsedkyně tamního parlamentu. Papež se poté odebral do hlavního města Nikósie, kde se v tamní maronitské katedrále setkal s místními kněžími, řeholníky, katechety a zástupci církevních hnutí. Po pozdravu a přivítání kardinálem Becharou Butrusem Raiem, maronitskýcm patriarchou Antiochie papež František přednesl svůj projev.
02.12.2021

Papež František přijal rezignaci pařížského arcibiskupa Michela Aupetita

Svatý otec přijal rezignaci Mons. Michela Aupetita z vedení pařížské arcidiecéze. Zároveň pro tuto arcidiecézi jmenoval apoštolského administrátora sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis, kterým se stal Mons. Georges Pontier.
02.12.2021

COMECE: Respektování rozmanitosti nemůže vést k vytlačování náboženství z veřejného diskurzu

Komise biskupských konferencí Evropské unie COMECE uvítala stažení interních pokynů Evropské komise o inkluzivní komunikaci, k němuž došlo v úterý 30. listopadu. Návrh textu obsahoval několik terminologických doporučení pro zaměstnance této instituce EU, jak vést inkluzivnější interní a externí komunikaci.
02.12.2021

Papež František zahájil apoštolskou cestu na Kypr a do Řecka

Papež František dnes v jedenáct hodin dopoledne zahájil 35. mezinárodní apoštolskou cestu svého pontifikátu, která jej v příštích dnech zavede na ostrov Kypr, kde se jeho poslední veřejné vystoupení plánuje na pátek odpoledne, a do Řecka, odkud se vrátí zpět do Vatikánu v pondělí 6. prosince po poledni. Čtyřdenní Františkova pouť se vyznačuje dvěma hlavními tématy – jednotou křesťanů a přijetím migrantů.
02.12.2021

Ředitel běloruské národní Charity požádal při návštěvě Česka o pomoc migrantům na území Běloruska

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje sbírku na pomoc uprchlíkům na bělorusko-polských hranicích a na dalších místech Běloruska. Po návštěvě ředitele Charity Bělorusko P. Andreje Aniskijeviče v Praze se na tom dohodlo vedení obou Charit spolu s vedením České biskupské konference.
02.12.2021