17. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

Již 17. diecézní pouť rodin, letos zaměřená k 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, se bude konat v sobotu 28. srpna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.
Publikováno: 25. 8. 2021 11:00

Heslem letošní 17. diecézní pouti rodin zaměřené k 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, zní: „Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.” (Př 31,30b)

Setkání rodin nabízí každoročně bohatý duchovní i doprovodný program:

10.00 Pontifikální mše svatá –  hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

od 12.15 duchovní i doprovodný program pro děti, mládež i dospělé: 

Přednáška a výstava „Kněžna sv. Ludmila” (spolek Svatá Ludmila 1 100, z.s.)
Horácká muzika „Pocta sv. Janu Nepomuckému”
Komentované prohlídky, adorace, svátost smíření,…
Skákací hrad i skluzavka, malování na obličej, překážková dráha, výroba placek (program Diecézního centra mládeže)
Zastavení se svatou Ludmilou (program Katechetického centra)
Putování za poznáním aneb po stopách sv. Ludmily a sv. Josefa (program Centra pro rodinu a soc. péči pro děti a mládež)

15.30 Zakončení pouti.

Organizační informace: Parkování – před areálem zámku a parkoviště firmy TOKOZ,
pro maminky je k dispozici mobilní Family Point (místnost pro kojení a přebalování).

 Více www.crsp.cz.

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022