Den modliteb za péči o stvoření 2021

První zářijový den je každoročně, obzvláště pak od vydání papežské encykliky Laudato si´ (24. května 2015), pro křesťany Světovým dnem modliteb za péči o tvorstvo. „Doba stvoření“, k jejímuž slavení vyzval Svatý otec poprvé v roce 2018, pak trvá několik týdnů od 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října. Jedná se o dobu, kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem.
Publikováno: 31. 8. 2021 9:45

Modlitba pro Dobu stvoření 2021:

Stvořiteli všeho, 
jsme ti vděční, že jsi ze svého společenství lásky stvořil naši planetu, aby byla domovem pro všechny. Svou svatou moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmnité živé bytosti, které naplnily půdu, vodu a vzduch. Každá částečka stvoření tě chválí svým bytím a navzájem o sebe pečují ze svého místa v předivu života. 

Spolu se žalmistou ti zpíváme chválu za to, že v tvém domě „i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila.“ Připomínáme si, že jsi povolal lidi, aby obdělávali tvou zahradu tak, aby byla ctěna důstojnost každého tvora a bylo zachováno jejich místo v hojnosti života na Zemi. 

Víme ale, že naše vůle k moci tlačí planetu za hranice jejích možností. Naše spotřeba není v souladu a neodpovídá rytmu, v němž je Země schopná sama sebe uzdravit.

Vzácné lokality jsou zpustočeny či ztraceny. Mizí druhy a systémy se hroutí. Tam, kde se útesy a doupata, vrcholky hor a hlubiny oceánů kdysi hemžily životem a vztahy, leží dnes mokré a suché pustiny, jako by nebyly stvořeny. Lidské rodiny prchají před nejistotou a válkami, stěhují se a hledajíj pokoj. Zvířata prchají před požáry, odlesňováním a hladem, stěhují se a hledají nová místa, kde by mohla vyvést mláďata a žít.

V této Doně stvoření prosíme, aby dech tvého tvůrčího Slova pohnul naše srdce, jako ve vodách našeho narození a křtu. Dej nám víru, abychom následovali Krista k našemu spravedlivému místu v milovaném společenství. Osviť nás milostí, abychom odpovídali na tvou smlouvu a povolání pečovat o společný domov. Když obděláváme a střežíme tvůj svět, dej radost našim srdcím, abychom věděli, že se účastníme toho, jak tvůj svatý Duch obnovuje tvář tvé Země, a zajistili domov pro všechny.

Prosíme ve jménu toho, který přišel ohlašovat evnagelium celému stvoření, Ježíše Krista. 
Amen.

Kartičku s modlitbou ke stažení a inspiraci, jak prožít Dobu stvoření 2021, naleznete zde.

Zdroj: www.zitlaudatosi.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021