Papež František: Udělejme si čas přemýšlet, jak prožíváme svou víru

Na generální audienci pokračoval papež František ve své katechezi o Listu sv. Pavla Galaťanům, ve kterém apoštol křesťany varoval před vybočením z jejich nové víry v Krista. Podle Františka jsme i my zváni přemýšlet o tom, jak svou víru žijeme, aby naše láska ke Kristu, ukřižovanému a vzkříšenému, zůstala středem našeho každodenního života.
Publikováno: 1. 9. 2021 12:00

Papež František přivítal poutníky v Aule Pavla VI. ve Vatikánu u příležitosti pravidelné generální audience, během níž pokračoval ve své katechezi o poslední kapitole Listu svatého Pavla Galaťanům. V této kapitole apoštol Pavel vyzýval první galatské křesťany, aby se zamysleli nad tím, kde se odchýlili od své víry a pokud neopraví směřování svého života, riskují tím zneplatnění daných milostí.

Podle papeže apoštol používá k popisu svého chování silné výrazy. Například pošetilost riskovat ztrátu víry v Krista, kterou zpočátku noví křesťané přijímali s nadšením. Pavel je proto nabádá, aby si vzpomněli na jeho první promluvu, ve které jim nabízí možnost dosáhnout nové svobody ve víře.

Kristova láska, pramen spásy

Podle Svatého otce chtěl sv. Pavel především otřást jejich svědomím, když Galaťanům připomněl své kázání, které se soustředilo na Boží lásku, projevenou smrtí a vzkříšením Ježíše Krista a milostí, kterou od Něj dostali. Pavel chtěl, aby se Galaťané vyhnuli pádu do pasti náboženství, které je založeno výhradně na pečlivém dodržování předpisů a přehlíží „Kristovu lásku ukřižovaného a znovu vzkříšeného“, která by měla „zůstat ve středu našeho každodenního života jako zdroj spásy“.

Galaťané chápali, co Pavel říká, protože ve svých komunitách zažili působení Ducha Svatého prostřednictvím milosrdné lásky a dalších charismat. „Bůh je přivedl k víře, Duch Svatý byl zprostředkovatelem jejich zkušeností,“ dodal papež. Galaťané to však stavěli do pozadí a viděli sebe a svá vlastní díla jako protagonisty, což Pavel označil za pošetilost.

Kristova láska středem našeho života

Na závěr promluvy papež vyzval i nás všechny, abychom se zamysleli nad tím, kde je naše víra a jak ji žijeme, aby Kristova láska zůstala středem našeho života a cestou k naší spáse. Musíme se neustále držet tohoto „vzácného pokladu krásy novosti Krista“ spíše než zevnějšku nebo „něčeho, co nás na okamžik přitáhne, ale pak nás uvnitř nechá prázdné...i když jsme v pokušení se odvrátit, Bůh stále uděluje své dary... Bůh nás neopouští, ale spíše s námi zůstává ve své milosrdné lásce“.

Celou promluvu naleznete zde.

Po katechezi připomenul Svatý otec také začátek nového školního a akademického roku:
„Měsíc září se nese ve znamení začátku nového školního a akademického roku pro mnohé studenty a vyučující. Stejně tak se mnozí lidé po dovolených vracejí do práce. Vzývám pro každého z vás Ducha moudrosti, aby vás vprostřed vašich námah a obtíží ustavičně provázela milosrdná Boží láska“.

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021

Papež: Děkuji tomuto chlapci za lekci o svobodě a bezprostřednosti

Při středeční audienci v aule Pavla VI. ještě před vlastní katechezí papež František reagoval na předchozí příhodu, kdy na pódium vyběhl desetiletý zvídavý chlapec, chytil jej za ruce a začal poskakovat, zajímal se o bílé papežovo solideum a poté se uvelebil vedle něj na židli, kterou mu hbitě uvolnil regent Papežského domu, mons. Sapiena.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 8. Zkušenosti loňských organizátorů

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 8. video: Zkušenosti loňských organizátorů (David Patras, husité Vinohrady a Daniel Chytil, farnost Stodůlky, Praha)
20.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 7. Prezentace možností nasvětlování

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 7. video: Matěj Zikmundovský (profesionální nasvětlovač): Prezentace možností nasvětlování
20.10.2021