Romská pouť se vrací na Svatý Kopeček. Mši odslouží biskup Václav Malý

Tradiční Romská pouť, ojedinělé duchovní setkání Romů z Čech, Moravy a Slovenska, se uskuteční v sobotu 11. září 2021 na Svatém Kopečku u Olomouce. Pouť se tak vrací po dvou letech na místo, které je s ní od počátku vzniku spjato.
Publikováno: 6. 9. 2021 12:30

Motivem letošního 23. ročníku Romské pouti je Amen nasan vaš peske cudze („Nejsme si cizí“). Mši svatou celebruje biskup Václav Malý, který je předsedou Rady Iustitia et Pax, menšiny a migranti a Rady pro pastoraci krajanů v zahraničí.

Poutníci se sejdou u kříže pod bazilikou v 11.50, část poutníků doputuje poutní alejí ze Samotišek. Po mši svaté jsou poutníci srdečně zváni na oběd a posezení u kávy. Po polední pauze program pokračuje v klášterních ambitech přednáškou P. Hyacinta Pavla Kuchty na téma „Ježíšovy vlastní“ a aktivitami pro děti. Účastníci pouti shlédnou na parkánech výstavu fotografií, která je průřezem z uplynulých ročníků.

Doprovodný program pro nejmenší provede děti skutky milosrdenství. „Na jednotlivých stanovištích mohou plnit úkoly inspirované evangelijními příběhy, jako je například napojení žíznivého, uzdravení nemocného či nasycení hladového. Děti, které zvládnou projít všemi stanovišti, získají malou odměnu,“ sdělila za přípravný tým koordinátorka Jitka Laštůvková.

Posláním Romské poutě je již po celé dvacetiletí snaha vytvořit prostor pro společné duchovní sdílení Romů z České a Slovenské republiky. „Řada poutníků přijíždí opakovaně, pouť se pro ně stala již každoroční tradicí. Atmosféra je vždy přátelská, mnozí své vzdálené známé potkávají jednou za rok právě tady. Setkání je příležitostí pro společnou modlitbu a vzájemné sdílení,“ přibližuje Richenza Buková, pastorační asistentka Charity Olomouc. Pouť ukončí v 17.00 závěrečné požehnání v bazilice Navštívení Panny Marie.

Zdroj: www.ado.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022