Dopis předsedovi Senátu ČR ohledně novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí

Arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Mons. Jan Graubner zaslal list předsedovi Senátu Parlamentu ČR Miloši Vystrčilovi, ve kterém vyjadřuje pochybnosti k novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, kterou má 9. září 2021 projednávat Senát ČR jako senátní tisk č. 145.
Publikováno: 9. 9. 2021 13:00

Podle předsedy ČBK po konzultaci s odborníky z praxe vzbuzují některá ustanovení novely pochybnosti o způsobu navrhovaných změn a o rizicích spojených s budoucím praktickým naplňováním záměru omezení institucionální náhradní rodinné péče, který je jistě chvályhodný.

„Chtěl bych proto apelovat na všechny senátory i na Vás osobně, abyste pečlivě zvážili, zda předkládaná novela skutečně vždy důsledně sleduje jako svoji nejvyšší hodnotu nejlepší prospěch dítěte, nebo naopak je v některých aspektech spíše výsledkem lobbingu partikulárních zájmových skupin (např. neziskových organizací zainteresovaných na podpoře krátkodobé pěstounské péče),“ stojí mimo jiné v dopise.

Arcibiskup také vyjadřuje pochybnosti, zda navrhovaná úprava v konečném důsledku neoslabí rodičovská práva nebo práva dítěte podobně jako tomu bylo v minulosti u novely zákona o ústavní výchově, která byla Ústavním soudem prohlášena za protiústavní na základě ústavní stížnosti podané prezidentem Václavem Havlem (nález sp. zn. Pl. ÚS 23/02), jakož i v minulosti u novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která byla vetována prezidentem Václavem Klausem v roce 2012.

V tomto kontextu se jeví jako potenciálně problémových hned několik bodů, například absence povinnosti krátkodobých pěstounů dítě přijmout, a zejména systémové navyšování krátkodobé pěstounské péče (s hrozbou jejího nadužívání), což rozporuje s principem nejlepšího prospěchu dítěte, jehož přirozeným zájmem je nepochybně stabilní náhradní rodinné prostředí.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021