Papež František pro mariologický kongres: Žijeme v Mariině době

"Duch svatý nám říká, že žijeme v "Mariině době". Vyzývá nás, abychom znovu přijali znamení útěchy a jisté naděje, které má Mariino jméno, tvář a srdce," píše papež v poselství k zahájení 25. mezinárodního mariologického a mariánského kongresu. Tentokrát se kvůli pandemickým omezením koná ve virtuální podobě na téma "Maria mezi teologiemi a kulturami".
Publikováno: 9. 9. 2021 9:15

Foto: Mariina tvář, Francesco Astiaso Garcia

Kongres uspořádala Papežská mezinárodní mariánská akademie. František připomněl, že žijeme "v době Mariině", a povzbudil členy Akademie, aby četli znamení této doby. Zdůraznil, že Mariino tajemství zahrnuje i tajemství vtěleného Božího Slova. Připomněl také povzbuzení adresované teologům Benediktem XVI., aby hlouběji zkoumali vztah mezi mariologií a teologií Slova. František citoval emeritního papeže a zdůraznil, že Maria "se v Božím slově cítí jako doma, vychází z něho a opět se do něho přirozeně navrací. Mluví a myslí podle Božího slova, Boží slovo se stává jejím slovem a její slovo se rodí z Božího slova. Tímto způsobem se také ukazuje, že její myšlenky jsou v souladu s Božími myšlenkami, že její vůle je spojena s vůlí Boží. Takto hluboce prodchnutá Božím slovem, se může stát Matkou Vtěleného Slova."

František se také zmínil o lidové zbožnosti, která se živí Božím slovem a zároveň přirozeně čerpá z Marie. To vyjadřuje "teologickou cestu" přítomnou ve zbožnosti křesťanských národů. Jak dodal, tato cesta je místem působení Ducha svatého a zároveň plodem inkulturace.

S odkazem na téma kongresu František poznamenal, že radost, kterou dostáváme od Pána Boha, nám nedovoluje zapomenout na tiché volání mnoha našich bratří a sester, kteří žijí uprostřed těžkostí, k nimž se přidává pandemie. Maria nás učí vždy naslouchat hlasu těch, kdo jsou zapomenuti a nemají hlas, dodal papež.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021