Blíží se konference o ochraně nezletilých v církvích zemí střední a východní Evropy

Mezinárodní konference o ochraně nezletilých a zranitelných v církvi organizovaná Papežskou komisí pro ochranu nezletilých a Polskou biskupskou konferencí začne již 19. září ve Varšavě. Zúčastní se jí zástupci biskupských konferencí a osoby pracující v oblasti ochrany dětí a mládeže z dvaceti zemí střední a východní Evropy. ČBK bude reprezentovat tým v čele s pražským světícím biskupem Zdenkem Wasserbauerem, který má v rámci ČBK tuto agendu na starosti.
Publikováno: 10. 9. 2021 13:45

Konference s názvem „Naše společné poslání chránit Boží děti“ se uskuteční ve Varšavě ve dnech 19. - 22. září 2021. Mezinárodní setkání by mělo podpořit výměnu zkušeností a zahájení společných postupů, stejně jako užší spolupráci mezi církvemi ve střední a východní Evropě v oblasti prevence sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných osob.

Mezi téměř osmdesáti přihlášenými účastníky jsou členové papežské komise, biskupové, vyšší představení mužských a ženských řeholních řádů a laici pracující v oblasti ochrany nezletilých v příslušných zemích. Dorazí reprezentanti za římskokatolickou i řeckokatolickou církev z Polska, Albánie, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Moldávie, Bulharska, České republiky, Slovenska Ukrajiny, Ruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Srbska, Černé Hory, Severní Makedonie a Kosova.

„Webové stránky konference jsou dostupné na www.safechildren.eu. Obsahují základní informace o cílech konference, jejím plánovaném směřování a řečnících. Přes tyto stránky se novináři mohou zaregistrovat na plánované brífinky. Informace pro tisk budou zveřejňovány ve třech oficiálních jazycích, tedy anglině, italštině a polštině,“ uvádí O. Piotr Studnicki, vedoucí kanceláře delegáta Polské biskupské konference pro ochranu dětí a mládeže.

Konference bude zahrnovat několik přednášek a panelových diskuzí. Podle tématu každého dne konference bude pozornost postupně věnována následujícím otázkám: zodpovědnost (responsibility), transparentnost (transparency) a přijmutí odpovědnosti jednání (accountability). Jako řečník mimo jiné vystoupí předseda Papežské komise pro ochranu nezletilých (PCTM) kardinál Seán O’Malley, P. Prof. Tomáš Halík z České republiky, P. Grzegorz Strzelczyk z Polska, Prof. Myriam Wijlens, Teresa Morris Kettelkamp a soudce Neville Owen, kteří jsou členy PCTM, a Prof. Paweł Wiliński, který s PCTM spolupracuje. Zazní také poselství Svatého otce určené účastníkům konference.

Kromě přednášek budou účastníci pracovat v jazykových skupinách, v rámci nichž budou debatovat o situaci ochrany nezletilých v jednotlivých zemích, a to jak z hlediska prevence, tak i podpory poskytované obětem. Účastníci se také zaměří na výzvy a příležitosti spolupráce, které potkávají církve v této části Evropy.

Každý den konference bude věnován čas společné modlitbě, včetně kajícné liturgie. Důležitou součástí konference bude čas vyhrazený k naslouchání lidem z různých zemí, kterým bylo duchovními ublíženo.

„Tato konference se nezaměří pouze na stav odpovědi církve na krizi sexuálního zneužívání nezletilých v naší části Evropy, ale také se pokusí dotknout specifických těžkostí v přístupu k tomuto jevu v církvi a společnosti,“ zdůraznil P. Adam Żak SJ, koordinátor Polské biskupské konference pro ochranu dětí a mládeže a člen organizačního výboru. Otec Żak také vyjádřil naději, že toto mezinárodní setkání zahájí výměnu osvědčených postupů a užší spolupráci mezi osobami a institucemi ze střední a východní Evropy, aby byla efektivněji a společně vybudována kultura ochrany těch nejzranitelnějších.

Zářijová konference ve Varšavě je další z kontinentálních nebo regionálních konferencí pořádaných Papežskou komisí pro ochranu nezletilých a polská biskupská konference byla vybrána jako spoluorganizátor. Konference je z části sponzorována biskupskou konferencí a její Nadací sv. Josefa.

Za Českou republiku se konference zúčastní pražský světící biskup Zdenek Wassebauer; vedoucí tiskového střediska České biskupské konference CSILic. Monika Klimentová a dětský psycholog PhDr. Jaroslav Šturma, který je řádným členem Papežské akademie pro život.

Zdroj: TZ PBK

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022