Blíží se konference o ochraně nezletilých v církvích zemí střední a východní Evropy

Mezinárodní konference o ochraně nezletilých a zranitelných v církvi organizovaná Papežskou komisí pro ochranu nezletilých a Polskou biskupskou konferencí začne již 19. září ve Varšavě. Zúčastní se jí zástupci biskupských konferencí a osoby pracující v oblasti ochrany dětí a mládeže z dvaceti zemí střední a východní Evropy. ČBK bude reprezentovat tým v čele s pražským světícím biskupem Zdenkem Wasserbauerem, který má v rámci ČBK tuto agendu na starosti.
Publikováno: 10. 9. 2021 13:45

Konference s názvem „Naše společné poslání chránit Boží děti“ se uskuteční ve Varšavě ve dnech 19. - 22. září 2021. Mezinárodní setkání by mělo podpořit výměnu zkušeností a zahájení společných postupů, stejně jako užší spolupráci mezi církvemi ve střední a východní Evropě v oblasti prevence sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných osob.

Mezi téměř osmdesáti přihlášenými účastníky jsou členové papežské komise, biskupové, vyšší představení mužských a ženských řeholních řádů a laici pracující v oblasti ochrany nezletilých v příslušných zemích. Dorazí reprezentanti za římskokatolickou i řeckokatolickou církev z Polska, Albánie, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Moldávie, Bulharska, České republiky, Slovenska Ukrajiny, Ruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Srbska, Černé Hory, Severní Makedonie a Kosova.

„Webové stránky konference jsou dostupné na www.safechildren.eu. Obsahují základní informace o cílech konference, jejím plánovaném směřování a řečnících. Přes tyto stránky se novináři mohou zaregistrovat na plánované brífinky. Informace pro tisk budou zveřejňovány ve třech oficiálních jazycích, tedy anglině, italštině a polštině,“ uvádí O. Piotr Studnicki, vedoucí kanceláře delegáta Polské biskupské konference pro ochranu dětí a mládeže.

Konference bude zahrnovat několik přednášek a panelových diskuzí. Podle tématu každého dne konference bude pozornost postupně věnována následujícím otázkám: zodpovědnost (responsibility), transparentnost (transparency) a přijmutí odpovědnosti jednání (accountability). Jako řečník mimo jiné vystoupí předseda Papežské komise pro ochranu nezletilých (PCTM) kardinál Seán O’Malley, P. Prof. Tomáš Halík z České republiky, P. Grzegorz Strzelczyk z Polska, Prof. Myriam Wijlens, Teresa Morris Kettelkamp a soudce Neville Owen, kteří jsou členy PCTM, a Prof. Paweł Wiliński, který s PCTM spolupracuje. Zazní také poselství Svatého otce určené účastníkům konference.

Kromě přednášek budou účastníci pracovat v jazykových skupinách, v rámci nichž budou debatovat o situaci ochrany nezletilých v jednotlivých zemích, a to jak z hlediska prevence, tak i podpory poskytované obětem. Účastníci se také zaměří na výzvy a příležitosti spolupráce, které potkávají církve v této části Evropy.

Každý den konference bude věnován čas společné modlitbě, včetně kajícné liturgie. Důležitou součástí konference bude čas vyhrazený k naslouchání lidem z různých zemí, kterým bylo duchovními ublíženo.

„Tato konference se nezaměří pouze na stav odpovědi církve na krizi sexuálního zneužívání nezletilých v naší části Evropy, ale také se pokusí dotknout specifických těžkostí v přístupu k tomuto jevu v církvi a společnosti,“ zdůraznil P. Adam Żak SJ, koordinátor Polské biskupské konference pro ochranu dětí a mládeže a člen organizačního výboru. Otec Żak také vyjádřil naději, že toto mezinárodní setkání zahájí výměnu osvědčených postupů a užší spolupráci mezi osobami a institucemi ze střední a východní Evropy, aby byla efektivněji a společně vybudována kultura ochrany těch nejzranitelnějších.

Zářijová konference ve Varšavě je další z kontinentálních nebo regionálních konferencí pořádaných Papežskou komisí pro ochranu nezletilých a polská biskupská konference byla vybrána jako spoluorganizátor. Konference je z části sponzorována biskupskou konferencí a její Nadací sv. Josefa.

Za Českou republiku se konference zúčastní pražský světící biskup Zdenek Wassebauer; vedoucí tiskového střediska České biskupské konference CSILic. Monika Klimentová a dětský psycholog PhDr. Jaroslav Šturma, který je řádným členem Papežské akademie pro život.

Zdroj: TZ PBK

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021