Eduard Habsburg: Maďaři trvají na hodnotách, protože za ně bojovali

Maďaři očekávají papeže s velkou radostí. Jeho příjezd vnímají jako velkou poctu - ujišťuje maďarský velvyslanec u Svatého stolce. V neděli se František během své krátké návštěvy Budapešti setká s živou lidovou zbožností, která je pro střední Evropu charakteristická," předesílá Eduard Habsburg.
Publikováno: 10. 9. 2021 10:15

Foto: Eduard Habsburg-Lothringen, maďarský velvyslanec při Svatém stolci (Vatican Media)

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas připomněl, že Maďaři jsou evropským a křesťanským národem již tisíc let. Vedle Poláků jsou dnes největšími zastánci evropské integrace. K hodnotám, jako je rodina, národ a víra, však mají větší vztah než některé západní společnosti, protože za tyto hodnoty museli dlouho bojovat. Ve své historii často trpěli okupací, včetně Osmanské, v jejímž područí žili 150 let. Kardinál Mindszenty se stal symbolem maďarského odporu proti komunistickému nadvládě. Dnes je Maďarsko zemí, kde náboženské denominace spolupracují se státem pro společné dobro, říká Eduard Habsburg.

"Dá se říci, že Maďarsko je křesťanská země. Katolíci tvoří většinu, ale kalvinisté jsou ve veřejném životě velmi přítomní. Například náš premiér Viktor Orbán je kalvinista. Jak říká naše ústava, církve spolupracují se státem pro dobro společnosti. Samozřejmě existuje jasná odluka státu od církve, ale náboženské komunity se státem spolupracují, což je velmi viditelné. Maďarsko je zemí, kde je víra přítomna ve veřejném prostoru. Zajímavé je také to, že se zde setkává mnoho různých tradic. Patrný je vliv východního křesťanství, například řeckokatolická církev je silně zastoupena. Velmi významná je například jejich služba mezi Romy. Máme tady komunity s ženatými kněžími s velkými rodinami, ale také pravoslavnou církev a protestanty. Všichni spolu dobře koexistují."

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021