Přímé přenosy bohoslužeb od 13. do 19. září 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
Publikováno: 13. 9. 2021 8:00

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.

Česká televize nabídne na svém druhém programu ve středu od 10.00 mši svatou, kterou bude na závěr své návštěvy Slovenska celebrovat v Šaštíně papež František. V sobotu pak opět na ČT2 odvysílá také bohoslužbu z Národní svatoludmilské pouti, od 11.00 ji bude na Tetíně slavit vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Druhou ze zmíněných bohoslužeb odvysílá v přímém přenosu také Český rozhlas, stanice Vltava. Ta o den později svým posluchačům nabídne ještě mši svatou, kterou bude v neděli od 9.00 v kostele sv. Františka z Assisi v Tanvaldu celebrovat P. Michal Podzimek.

Papežskou návštěvu Slovenska bude podrobně sledovat televize Noe a v přímém přenosu odvysílá množství zastávek Svatého otce po sousední zemi. Sledovat tak bude možné také východní liturgii, kterou papež František celebruje v úterý od 10.30 před sportovní halou v Prešově, a především výše zmíněnou mši svatou ve středu od 10.00 ze Šaštína. Svatou Ludmilu a její letošní 1100. výročí mučednické smrti připomene TV Noe mimo jiné přímo v den jejího svátku, ve čtvrtek 16. září, přímým přenosem mše svaté od 17.00 z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, celebrovat ji bude arcibiskup Jan Graubner. Vedle toho stanice nabízí také mše svaté v pondělí a pátek ve 12.05, v sobotu od 18.00 a v neděli od 10.00 z kaple ostravského studia Telepace.

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny v úterý a pátek od 18.00, tento týden to bude z rozhlasové kaple Ducha Svatého a kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. Ve středu také Proglas odvysílá od 10.00 přenos mše svaté s papežem Františkem v Šaštíně a ve čtvrtek se přenosem z kostela sv. Ludmily v Praze-Vinohradech v 16.30 připojí k oslavám letošního výročí této světice. Nedělní bohoslužba pak začíná v 9.00 a přenášena bude z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Během týdne také stanice zve k modlitbě růžence: v pondělí a středu od 18.00 a v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 22.30. V pátek od 15.10 pak Proglas zve k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství.

Televize Noe

pondělí 13. 9., 12.05: mše svatá

úterý 14. 9., 10.30: liturgie sv. Jana Zlatoústého, slaví papež František před městskou sportovní halou v Prešově

středa 15. 9., 10.00: mše svatá ze Šaštína v rámci návštěvy papeže Františka na Slovensku

čtvrtek 16. 9., 17.00: mše svatá ke cti sv. Ludmily z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, celebruje arcibiskup Jan Graubner

pátek 17. 9., 12.05: mše svatá z kaple Telepace

sobota 18. 9., 18.00: mše svatá z kaple Telepace

neděle 19. 9., 10.00: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

úterý 14. 9., 18.00: mše svatá z rozhlasové kaple Ducha Svatého za nemocné přátele posluchače

středa 15. 9., 10.00: mše svatá ze Šaštína v rámci návštěvy papeže Františka na Slovensku

čtvrtek 16. 9., 16.30: mše svatá z kostela sv. Ludmily v Praze-Vinohradech

pátek 17. 9., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách

neděle 19. 9., 9.00: poutní mše svatá z kostela Všech svatých v Litoměřicích

Česká televize

středa 15. 9., 10.00, ČT2: mše svatá ze Šaštína v rámci návštěvy papeže Františka na Slovensku

sobota 18. 9., 11.00, ČT2: mše svatá z Národní svatoludmilské pouti na Tetíně, celebruje vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn

Český rozhlas

sobota 18. 9., 11.00, ČT2: mše svatá z Národní svatoludmilské pouti na Tetíně, celebruje vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn

neděle 19. 9., 9.00, ČRo-Vltava: mše svatá z kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldu, slouží P. Michal Podzimek

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021