Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima Magušinová podpoří při benefici lidi bez domova

Miro Žbirka, Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a Sima Magušinová podpoří lidi bez domova při koncertě Charity Ostrava ve čtvrtek 23. září 2021 od 19:00 h v ostravském Trojhalí Karolina. Celý výtěžek benefice připadne na spolufinancování rekonstrukce zázemí služeb pro lidi bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre.
Publikováno: 13. 9. 2021 12:00

Hudební program benefice přinese vystoupení Mira "Mekyho" Žbirky s kapelou, díky spolupráci se souborem opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského se představí jeho přední sólistka Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a v úvodu koncertu se představí slovenská zpěvačka Sima Magušinová s kapelou. Předprodej vstupenek probíhá ve spolupráci s informačními centry OstravaINFO!!! a jejich portál www.ostravainfo.cz. Zakoupit vstupenku bude možné také na místě před zahájením koncertu.

„Rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre přinesla rozšíření prostor, zkvalitnění zázemí pro klienty služby nízkoprahového denního centra i personál terénních programů a rozšíření poskytované sociální práce o nové aktivity“ přibližuje účel rekonstrukce, kterou koncert podpoří, ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Na spolufinancování rekonstrukce podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie, dotace statutárního města Ostravy, dary firemních, individuálních donátorů a výtěžku Tříkrálové sbírky bude využit celý výtěžek vstupného benefičního koncertu v rámci povolené veřejné sbírky. „V následujícím období nás čekají opravy exteriéru charitního domu, které navážou na již dokončenou kompletní rekonstrukci interiéru budovy v hodnotě 21,73 mil. Kč“ vysvětluje účel benefice ředitel Pražák. Na dofinancování rekonstrukce a další opravy Charitě Ostrava schází zhruba 2 mil. Kč. V úterý 8. 9. požehnal nové zázemí charitního domu apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.

Charitní dům sv. Benedikta Labre poskytuje dvě sociální služby. V nízkoprahovém denním centru pomáháme ženám a mužům bez domova v jejich obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. V centru jim bezúplatně a anonymně poskytujeme bezpečné zázemí, možnost osobní hygieny, základní nasycení a sociální poradenství. V rámci terénního programu vyhledáváme a pomáháme lidem žijícím přímo na ulici, ve vyloučených lokalitách a snažíme se je motivovat ke změně životního stylu a zlepšení jejich situace. Službu nízkoprahového denního centra využije ročně okolo šesti set klientů, terénní program zabezpečuje ročně okolo tisícovky kontaktů, a zimní krizová noclehárna poskytne každoročně zhruba 1200 noclehů lidem v nouzi.

Benefiční koncert je jednou z akcí, na kterou Charita Ostrava zve širokou veřejnost u příležitosti 30.výročí založení této nestátní neziskové organizace zajištující především na Ostravsku 21 různých sociálních a zdravotních služeb pro skupiny lidí v nouzi. Na čtvrtek 16. 9. 2021 je v době 9-17 h pro veřejnost připraven Den otevřených dveří ve všech poskytovaných službách. Výročí Charity Ostrava doprovodí rovněž Děkovná mše sv. v ostravské Katedrále Božského Spasitele, která bude sloužena biskupským vikářem P. Janem Czudkem 23. 9. od 10 h.

Záštitu nad koncertem převzali Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje a Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy. Koncert bude moderovat herec Jiří Krupica. Podrobné informace o koncertu naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz/akce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021