Papež na Slovensku: Náboženství se musejí sjednotit v kontemplaci a činnosti

Papež v neděli 12. září 2021 zahájil apoštolskou cestu na Slovensku. Svatého otce na bratislavském letišti přivítala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, biskupové a stovky věřících. V neděli se setkal také se zástupci Ekumenické rady církví působících na Slovensku.
Publikováno: 13. 9. 2021 10:30

Foto: TK KBS

V půl čtvrté odpoledne papežský speciál přistál na letišti v Bratislavě. Svatého otce přivítala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, se kterou se papež sešel o několik chvil později ještě ke krátkému osobnímu rozhovoru v salonku bratislavského letiště. Poté se papež František odebral na apoštolskou nunciaturu v Bratislavě.

V pozdním odpoledni se papež na apoštolské nunciatuře, kde pobývá, setkal se zástupci Ekumenické rady církví působících na Slovensku. Jednání se zúčastnili představitelé jedenácti členských církví ekumenické rady, v níž má katolická církev status pozorovatele. Před večeří se soukromě setkal se členy jezuitského řádu, jak je papežovým zvykem při  zahraničních cestách.

Semeno jednoty a bratrství

Papež ve svém projevu ke shromážděným ocenil možnost stát se „poutníkem na Slovensku“ a uvedl, že je rád, že jeho první setkání v členské zemi EU má ekumenický charakter. „Je to znamení, že křesťanská víra je - a chce být - semenem jednoty a kvasem bratrství v této zemi.“ 

Papež František připomněl mnohaleté ateistické pronásledování v Sovětském svazu, „kdy byla náboženská svoboda potlačována nebo tvrdě potlačována“. Po pádu železné opony se podle něj svoboda vrátila. „Nyní sdílíte podobnou zkušenost růstu, v níž přicházíte na to, jak krásné, ale také jak těžké je žít svou víru ve svobodě.“

Pokušení k vnitřnímu otroctví

Papež poté varoval Slováky před pokušením vrátit se do horšího otroctví: „vnitřního otroctví“. Odkázal přitom na Dostojevského „Legendu o Velkém inkvizitorovi“ z knihy Bratři Karamazovi, v níž se Ježíš vrací na zem a je znovu uvězněn.

Inkvizitor, který se Ježíše vyptává, ho obviňuje, že přeceňuje lidskou svobodu a říká, že lidé raději vyměňují svou svobodu za „pohodlnější otroctví“.

Papež František apeloval na křesťany, aby neupadli do stejné pasti a nevyměnili svobodu za „chléb a máloco jiného“, tedy za „prostory a privilegia“.

„Zde, ze srdce Evropy, se můžeme ptát: neztratili jsme my křesťané něco ze svého zápalu pro hlásání evangelia a pro prorocké svědectví? Osvobozuje nás pravda evangelia?“

Bratrské společenství v Ježíši

Papež František připomněl evangelizační horlivost svatých Cyrila a Metoděje, kteří jsou známí jako „apoštolové Slovanů“. Mohou pomoci slovenským křesťanům znovu objevit bratrské společenství ve jménu Ježíše a do centra vztahů mezi různými konfesemi postavit náboženskou a vnitřní svobodu.

Papež dodal, že není možné doufat v Evropu ovlivněnou evangeliem, pokud křesťané nejsou mezi sebou jednotní.

„Kéž nám svatí Cyril a Metoděj, 'předchůdci ekumenismu',“ modlil se, „pomohou vynaložit veškeré úsilí, abychom pracovali na smíření rozmanitosti v Duchu Svatém.“

Kontemplace a akce

Papež poté nabídl dva návrhy, které mají pomoci obnovit svobodu a víru slovenských křesťanů: kontemplaci a akci.

„Kontemplace je charakteristickým rysem slovanských národů“, který jim může pomoci znovu objevit „krásu uctívání Boha a překonat úzké zaměření na organizační efektivitu“.

Akce, dodal papež, doplňuje kontemplaci a vede křesťany k tomu, aby se sjednotili pod společným cílem pomáhat chudým a lidem na okraji společnosti.

„Sdílení charitativních skutků nám může otevřít širší obzory a pomoci nám dosáhnout většího pokroku při překonávání předsudků a nepochopení,“ řekl.

Eucharistická jednota

Na závěr svého vystoupení na ekumenickém setkání papež František vyjádřil naději, že by se všichni křesťané mohli jednoho dne opět sjednotit u eucharistického stolu Páně.

„Kéž je Boží dar přítomen na stole všech,“ modlil se, „takže i když zatím nejsme schopni sdílet stejný eucharistický pokrm, můžeme společně přijímat Ježíše tím, že mu budeme sloužit v chudých.“

Celý proslov papeže Františka zde

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021