Prešov a Košice: Třetí den cesty papeže na Slovensku

Dnes ráno se papež František vydal do Prešova a Košic. V Prešově dopoledne slavil řeckokatolickou liturgii sv. Jana Zlatoústého, poté odcestoval do Košic, kde se na sídlišti Luník IX setkal s Romy a následně dorazil mezi mladé na setkání na stadionu Lokomotiva. V rámci doprovodného programu mládeže slavil v 11.00 hodin mši svatou pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.
Publikováno: 14. 9. 2021 18:45

Foto: TK KBS, Roman Hanc

Papeže Františka na prostranství před městskou sportovní halou v Prešově, kde jej očekávalo více než třicet tisíc poutníků, přivítal archieparcha Babjak a spolu s ním na papamobilu projel mezi shromážděnými věřícími. Poté papež předsedal Božské liturgii sv. Jana Zlatoústého, sloužené částečně ve slovenštině a částečně v církevní slovanštině. Vzhledem k etnické různorodosti východního Slovenska zazněly některé modlitby rovněž rusínky, ukrajinsky, maďarsky a romsky. V homilii se papež František inspiroval dnešním svátkem Povýšení svatého kříže.

„My“, hlásá svatý Pavel, „kážeme Krista ukřižovaného (...), Boží moc a Boží moudrost“. Na druhou stranu se apoštol netají tím, že kříž v očích lidské moudrosti představuje něco zcela jiného: je to „urážka“ a „hloupost“ (1 Kor 1,23-24). Kříž byl nástrojem smrti, a přesto z něj vzešel život. Bylo to něco, nač se nikdo nechtěl dívat, a přesto nám odhalil krásu Boží lásky. Proto je uctíván svatým Božím lidem a slaven v liturgii dnešního svátku. Evangelium svatého Jana nás vede a pomáhá nám vstoupit do tohoto tajemství. Evangelista totiž stál přímo tam, u paty kříže. Hledí na zesnulého Ježíše visícího na dřevě a píše: „Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví...“ (Jan 19,35). Svatý Jan vidí a vydává svědectví."

Celý text papežovy homilie naleznete zde

V 16.00 hodin zavítal Svatý otec na košické sídliště Luník IX, kde žije největší romská komunita na Slovensku. V roce 2008 zde začala působit komunita salesiánů. Postupně vybudovali kostel zasvěcený Zmrtvýchvstalému Kristu a pastorační centrum. Čtyřčlenné salesiánské komunitě pomáhají v práci také salesiánky a mnoho dobrovolníků. Právě těm také ředitel centra (Diecézního centra pro rómskou misii v Košicích) otec Peter Bešenyei děkoval, když na prostranství před oratoří vítal papeže Františka.

Papež František navázal na svědectví několika obyvatel Luníku a svým posluchačům přiblížil představu církve jako rodiny Božích dětí.

„Vidí nás jako děti. Má pohled Otce, který se zalíbením hledí na každé své dítě. Když přijmu tento pohled na sebe, naučím hledět dobře na ostatní. Zjistím, že mám vedle sebe další Boží děti a uznám je za bratry. Toto je Církev, rodina bratří a sester s jedním a tím samým Otcem, který nám dal Ježíše za bratra, abychom pochopili, jak velmi miluje bratrství. A touží po tom, aby se celé lidstvo stalo všeobecnou rodinou. Vy živíte velkou lásku a úctu k rodině a hledíte na církev na základě této zkušenosti. Ano, Církev je domov, je to váš domov. Proto bych vám chtěl ze srdce říci: Jste vítáni, ciťte se vždy v církvi jako doma a nikdy se v ní nebojte žít. Nikdo ať nenechává mimo církev vás ani nikoho jiného!“

Papež František zopakoval Ježíšovu výzvu: „Nesuďte“ (Mt 7,1) Evangelium nesmí být přislazováno ani ředěno. Varoval před snadnými soudy, které často zrcadlí vlastní předsudky a znetvořují krásu Božích dětí. Varoval před zařazováním lidí do připravených schémat, protože stereotypy nakonec vedou k ochuzenosti v lidství.

Na závěr papež poděkoval všem, kdo mezi slovenskými Romy pracují. „Drazí kněží, řeholníci a laici, milí přátelé, kteří věnujete svůj čas tomu, abyste svým bratřím a sestrám poskytli všestranný rozvoj, děkuji vám! – řekl František a zahrnul do svých díků také ty, kdo se věnují všem dalším lidem na okraji společnosti, kdo neprovozují sociální péči, nýbrž osobní doprovázení."

Celé promluva papeže ze setkání s romskou komunitou zde.

Posledním bodem dnešního dne bylo pro papeže na Slovensku setkání s mladými na stadionu Lokomotiva v Košicích, kam dorazil krátce před 17.00 hodinou a kde na něj již čekaly tisícovky mladých, pro které na tomto místě, kde byla blahořečena Anka Kolesárová, probíhal i celodenní předprogram. Jeho součástí byla i mše svatá, kterou pro mladé sloužil pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Ten byl také přítomen na samotném setkání s papežem.

Text homilie kardinála Dominika Duky, kterou pronesl ve slovenštině naleznete zde.  

V rámci setkání zazněla dojemná svědectví mladých (ženy, muže a manželského páru) Papež František začal svůj projev odpovědí na otázku manželů Petra a Zuzky, jak povzbudit dnešní mladé lidi, aby žili čistou lásku. Papež zdůraznil, že láska je největším životním snem, jehož dosažení však stojí mnoho úsilí.

„Přátelé, nebanalizujme lásku, protože láska není jen o emocích a pocitech - pokud vůbec, mohou být na jejím začátku. Láska není o tom mít "všechno a hned", neodpovídá logice "použít a zahodit". Láska je věrnost, dar a odpovědnost. Skutečná originalita, skutečná revoluce, je dnes vzpoura proti kultuře dočasnosti, je to překročení instinktů a chvilkovosti, je to láska na celý život a celou bytostí - řekl papež. - Nejsme tu proto, abychom žili ze dne na den, ale aby náš život byl dobrodružnou výpravou. Ve velkých filmových a literárních příbězích jsou vždy dva prvky: jedním je láska a druhým dobrodružství, hrdinství. Vždy jdou ruku v ruce. Aby byl život skvělý, potřebujete obojí: lásku i hrdinství."

A dále pokračoval ve své promluvě o svátosti smíření: „Když se vás zeptám: "Na co myslíte, když jdete ke zpovědi?", jsem si odpovědí téměř jistý: "Na hříchy." Ale - ptám se - jsou hříchy skutečně podstatou zpovědi? Chce Bůh, abys k němu přišel a myslel na sebe, na své hříchy, nebo na něj? Co je středem, hříchy, nebo Otec, který vše odpouští? Člověk nepřichází ke zpovědi jako potrestaný člověk, který se musí pokořit, ale jako dítě, které běží, aby přijalo Otcovo objetí, vysvětlil papež. - A Otec nás pozvedá v každé situaci, odpouští nám každý hřích. Dám vám malou radu: po každé zpovědi se na chvíli zastavte a vzpomeňte si na odpuštění, které jste obdrželi. Chraňte si tento pokoj ve svém srdci, tuto svobodu, kterou cítíte ve svém nitru."

Celá promluva Svatého otce na setkání s mladými zde

Zdroj: Vatican News

Fotogalerie: ČaV, TK KBS

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021