Život Aničky Zelíkové byl s ochranou nenarozených spojen už od počátku

Osmdesáté výročí úmrtí Anny Marie Zelíkové, kandidátky na blahořečení, oslavili v sobotu 11. září 2021 v Napajedlích lidé při mši svaté a následném procesí společně s biskupem Antonínem Baslerem. Jak mše svatá, tak modlitba růžence během průvodu k dívčinu hrobu na nedalekém hřbitově byly obětovány za nenarozené děti a úctu k počatému životu – tedy na úmysl, za který Zelíková obětovala svůj život.
Publikováno: 14. 9. 2021 8:00

Foto: Člověk a Víra

Biskup Basler ve své promluvě upozornil, že Aniččin život byl s ochranou nenarozených spojen již od samého počátku a symbolicky se s ní také završil: „Při poledním zvonění Anděl Páně se narodila na svět, při ranním zvonění Anděl Páně zemřela, a tím se narodila pro nebe. A tak je její život podivuhodně propojen se slavností Zvěstování Páně. Vždy, když se modlíme modlitbu Anděl Páně – a měli bychom se ji modlit třikrát denně, jak nás k tomu volá hlas zvonů – modleme se ji také za dobré rodiny a za odstranění velikého zla, namířeného proti klíčícímu životu, zdůraznil.

Každý, kdo se trochu seznámil s jejím životem, podle něj ví, že Anička je bez jakýchkoli pochyb u Pána. „Proces Aniččiny beatifikace je v pokročilém stádiu a čeká se v podstatě, až nebe odpoví nějakým zázračným uzdravením na její přímluvu,“ dodal. Shrnul pak důležité momenty ze života napajedelské rodačky. „Její láska k Pánu Ježíši a k lidem byla opravdu úžasná. Její učitelkou byla kromě řeholních sester sv. Kříže také sv. Terezička z Lisieux. Jsem přesvědčen, že Anička byla její skvělou žačkou a že byla také velkou Ježíšovou radostí,“ zmínil a doplnil: „Aničku nebylo nikdy vidět smutnou, ač procházela těžkými zkouškami tělesnými i duchovními. Vysvětlením tohoto tajemství je Aniččino slovo: ‚Vše, co se s námi děje, podává nám Ježíš, a co nám podává Ježíš, na to se přece musíme usmívat.‘“

Anna Zelíková pocházela z Napajedel, kde také navštěvovala školu sester svatého Kříže. Již od svého prvního svatého přijímání roku 1933 toužila zasvětit se Bohu. Na Zelený čtvrtek roku 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených dětí. Byla tím vnitřně hluboce otřesena a nabídla se Bohu jako smírná oběť za tyto hříchy. Následujícího dne na Velký pátek 15. dubna před vystavenou Nejsvětější svátostí v Božím hrobě tuto svou nabídku obnovila. Tu se rozkašlala a následovalo první chrlení krve z plic. Těžkou nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, přijala jako Ježíšovou odpověď na svou nabídku. V září zasvětila své panenství Panně Marii a o rok později byla přijata do třetího řádu karmelského. Zemřela 11. září 1941. Komise pro blahořečení Anny Marie Zelíkové zasedala v olomoucké arcidiecézi v letech 1991–1995, Kongregace pro blahořečení a svatořečení vydala dekret o správnosti procesu v roce 1997.

Zdroj: www.ado.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021