Biskup Nuzík: Eucharistický kongres je příležitost k oživení víry

Za svou návštěvou Budapešti, kde byl 11. a 12. září 2021 přítomen závěrečným dnům Mezinárodního eucharistického kongresu, se ohlíží olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.
Publikováno: 15. 9. 2021 10:15

Foto: biskupové Zdenek Wasserbauer a Josef Nuzík při procesí na eucharistickém kongresu v Bratislavě, archiv J. Nuzíka

Otče biskupe, jak vypadal váš víkendový program v Maďarsku na eucharistickém kongresu?

Zúčastnil jsem se jen samotného vrcholu kongresu, a byl to vrchol velice krásný a plný. Mimo jiné ukázal, že toto setkání si v maďarské společnosti našlo své místo: jako biskupové – účastníci kongresu jsme například byli v sobotu pozváni do maďarského parlamentu. Byla to tedy nejen náboženská slavnost, ale také významná událost pro celé město i zemi.

Jaký zážitek nebo poznatek jste si z účasti na eucharistickém kongresu odnesl?

Zaujala mě myšlenka, že naposledy byl eucharistický kongres v Maďarsku roku 1938 a tehdy se ho zúčastnilo až půl milionu věřících. Bylo to období stále se zhoršující situace před druhou světovou válkou a já jsem si uvědomil jistou paralelu: i dnes je náš svět ve velké nejistotě, a tak jako tehdy byl odpovědí eucharistický kongres, kde je s námi Ježíš, je to i dnes odpověď na všechny nejistoty.

Také se mi líbila věta kardinála Pétera Erdő při sobotní bohoslužbě, že všichni světci čerpali ze stejného zdroje síly, jaký máme i my. Rozvinul tím vlastně moto celého kongresu „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě“ z 87. žalmu: máme stejný pramen jako ti, ze kterých vyrostli velicí mužové a ženy.

A z papežova slova při nedělní bohoslužbě mě zaujala slova, že Bůh je v eucharistii jednoduchý a blízký. Náš současný svět je složitý, často říkáme, že mu nerozumíme, ale vedle něj stojí Boží dar: jednoduchý chléb, který je každému blízký.

Co to vlastně eucharistický kongres je, proč se taková setkání pořádají?

Je to veliká příležitost, aby nám ten obrovský dar eucharistie nezevšedněl. Kongres zároveň umožňuje pohlédnout na toto tajemství způsobem přednášky, vzdělávání – je to tedy prostor pro nové pohledy a aktualizaci, oživení Božího daru pro náš život.

Stejně důležitá je pak i rovina slavení: bohoslužby, adorace a procesí. Uvědomil jsem si při tom, že vyznat Krista navenek je skutečně důležité. Každý, kdo se přizná ke Kristu a jde s ním městem, je nesmírně obdarovaný. Je to svědectví o tom, že v církvi máme něco, co je tajemně skryté, a přitom pro nás hodně znamená, a já jdu do světa ukázat, že se nestydím za to, že můj Bůh je skrytý v kousku chleba.

Celý rozhovor vyjde v říjnovém číslu časopisu Arcidiecéze olomoucké OLDIN.

Zdroj: ADO

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021