Katolický týdeník: Příběh první české světice

V pozdním létě roku 921 skončila na Tetíně pozemská pouť přemyslovské kněžny Ludmily rukama najatých vrahů. Proč se tak stalo, jak místo jejího mučednictví vypadá dnes a jakou inspirací je nám tato první česká světice dnes?
Publikováno: 15. 9. 2021 10:00

Foto: Popiska: Socha sv. Ludmily na nádvoří kostela sv. Kateřiny na Tetíně.

Ludmila (asi 860 – 15. září 921) byla manželkou prvního doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje, se kterým měla šest dětí. Oba manželé přijali křest, čímž položili základy české státnosti. Kolem svých třiceti let Ludmila ovdověla. Když přežila i své syny Spytihněva a Vratislava, byla vláda v zemi rozdělena mezi ni a snachu Drahomíru a svěřena jí byla též výchova vnuků – Boleslava a pozdějšího svatého knížete Václava. „Ludmila byla spoluregentkou za nedospělého Václava společně s Drahomírou. Spor s ní měl na prvním místě mocenské pozadí, jak říká nejstarší pramen, legenda Fuit in provincia Boemorum (Utrpení Ludmily mučednice). Až dodatečně se to interpretovalo také jako spor křesťanství s pohanstvím,“ uvádí církevní historik Petr Kubín z pražské Katolické teologické fakulty UK.

Rivalitu vládkyň završila právě vražda na hradišti Tetín. Podle legend byla Ludmila uškrcena vlastním závojem, aby nebyla prolita její krev mečem a nemohla se tak stát mučednicí. Nad místem její smrti nechala Drahomíra vybudovat chrám sv. Archanděla Michaela. Roku 925 však mladý kníže Václav převezl ostatky své babičky do kostela sv. Jiří na dnešním Pražském hradě.

O Ludmile máme informace pouze z legend, předmětem diskusí historiků je tedy i otázka jejího původu. „Kristiánova legenda z 10. století uvádí, že Ludmila byla‚dcerou knížete Slavibora, z kraje slovanského, který se dříve jmenoval Pšov‘ (Mělník). Podobně to uvádí i Kosmova kronika. Prolog o svaté Ludmile oproti tomu říká, že ‚byla ze země srbské, knížete srbského dcera‘ (Horní Lužice). Kníže Slavibor ale není z jiných pramenů doložený. Jednoznačně je tak možné konstatovat, že Ludmila byla Slovanka,“ vysvětluje medievalistka Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd ČR. „Sňatek by poukazoval na potřebu Přemyslovců spříznit se či navázat mírové vztahy s dalšími českými knížaty,“ upozorňuje historička s tím, že přesto nelze historickou diskusi stoprocentně uzavřít.

Ani v monografii Ludmila – kněžna a světice (LN), která byla vydána k jubileu světice, nenajdeme jednoznačnou odpověď. V jednom z příspěvků postavila dvojice historiků - editor publikace Jakub Izdný a Jan Tomášek - dvě verze o Ludmilině původu (Pšov na Mělnicku a saský Budyšín) na roveň. „Ať se vydáme po jakékoliv stopě, dostaneme mnoho náznaků, že by zrovna tato teorie mohla být pravdivá. Legenda, která jako jediná tvrdí, že Ludmila pocházela z Lužického Srbska, má přesně doložené, kde byla pohřbena. A naproti tomu české prameny včetně Kosmovy kroniky kladou rodiště na Mělnicko – a i to krásně zapadá do příběhu: Přemyslovci šíří svou moc ve středních Čechách, na soutoku důležitých vodních cest, bylo tam hradiště,“ vysvětluje Izdný. Otázku Ludmilina rodiště proto pokládá spíše za „filozofickou“. „Archeologové mohou ale vykopat ledacos. Možná, kdyby se našly nějaké zajímavé mince - třeba denár s nápisem Slavibor, což bylo jméno Ludmilina otce – bylo by to jasné,“ dodává historik. O významu Ludmily jako mocné vládkyně či o možných příčinách jejího sporu se snachou Drahomírou se zamýšlí v rozhovoru níže. Do příprav národní pouti na Tetíně můžete spolu s místními obyvateli nahlédnout na vedlejší straně. A na závěr nechybí malá „ochutnávka“ z programu pouti – anketa s účastníky debaty o významu této světice pro naši dobu.

TEREZA ZAVADILOVÁ

 
Digitální verze KT s nově upravenou a čtenářsky přívětivou grafikou je k dispozici na adrese katyd.cirkev.cz. Lze ho číst z počítačů, tabletů i mobilních telefonů.

Digitální KT je součástí portálu Církev.cz – společného projektu ČBK, Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.
 
 
František, poutník v srdci Evropy
„S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“ provází Slováky papež František na své 34. apoštolské cestě.
 
Nikdo se nemůže izolovat
Přinášíme plné znění projevu papeže Františka k politickým a společenským představitelům a diplomatickému sboru v zahradě Prezidentského paláce v Bratislavě při návštěvě Slovenska 13. září.
 
Svobodu jsme si nevybojovali
Rozhovor s  Otmarem Olivou, sochařem – autorem řady liturgických předmětů , oltářů, křtitelnic a úprav chrámových  prostor.
 
Vtáhnout je do chodu domácnosti
Je u vás běžné, že děti si doma po sobě uklízí, že se podílí na domácích pracích – a to bez odmlouvání a samy od sebe?
 
Připravujeme: PAPEŽ NA SLOVENSKU
Svatý otec je na návštěvě našich sousedů. Jeho cestu dále sledujeme a i v příštím vydání ji zprostředkujeme.
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021