Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
Publikováno: 16. 9. 2021 13:15

Spolkový prezident Dr. Frank-Walter Steinmeier propůjčil Mons. Václavu Malému Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za jeho zásluhy o česko-německé smíření. Vyznamenání předal dne 16. září 2021 v Lobkovickém paláci německý velvyslanec v Praze Andreas Künne. Slavnostní proslov německého velvyslancena počest Mons. Václava Malého zde v němčině

Biskup Malý se svém poděkování vyzdvihl řadu vynikajících německých osobností, s kterými mohl být v kontaktu a spolupracovat ať už před r. 1989 tak i po něm a zdůraznil, že toto vyznamenání svým způsobem patří jim všem. Zároveň položil otazník nad slovo „zásluhy“ a poznamenal, že jsou-li nějaké, ať už v oblasti českoněmeckých vztahů nebo lidských práv, pak je třeba je chápat jako důsledek poslání hlásat evangelium.

Václav Malý, kterého papež Jan Pavel II. jmenoval v roce 1996 titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským, je jednou z hlavních osobností Sametové revoluce z roku 1989. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Je rovněž signatářem tzv. Pražské výzvy z roku 1985, která označila rozdělení Německa za překážku na cestě k evropské jednotě a tím i za překážku odzbrojování a nastolení míru v Evropě.

Václav Malý se již po desetiletí zasazuje o porozumění a smíření mezi Čechy a Němci a vyhledává rovněž přímý kontakt s představiteli sudetských Němců. Patří také k signatářům výzvy „Smíření 95“, která vyzvala českou vládu k dialogu s představiteli sudetských Němců.

Dnes je biskup Václav Malý v České republice morální autoritou, která se nebojí hovořit o sporných otázkách, a zasazuje se i v zahraničí o demokracii, toleranci a svobodu názorů. Propůjčení Záslužného kříže je oceněním jeho odvahy, moudrosti a výjimečné lidskosti.

Zdroj: Velvyslanectví SRN v Praze

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022