Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
Publikováno: 17. 9. 2021 15:30

Foto: Papež Benedikt XVI. 28.8.2010 (L'Osservatore Romano)

„Jsme svědky deformace svědomí, která zjevně pronikla hluboko mezi skupiny katolíků,“ píše emeritní papež. „Na toto nelze reagovat nějakým drobným mravním poučením, dokonce ani exegetickým odkazem. Tento problém je hlubší, a proto musí být řešen v základních pojmech.“

Úvod, který byl 16. září uveřejněn italskými novinami Il Foglio, byl napsán k italské knize s názvem „Skutečná Evropa: Identita a mise“. Kniha zahrnuje texty Benedikta XVI. napsané jak před, tak během jeho pontifikátu, který trval od roku 2005 do roku 2013. Autorem předmluvy ke knize je papež František.

V této předmluvě papež František píše, že „za mnoha slovy a prázdnými proklamacemi je v dnešní Evropě samotná myšlenka respektu ke každému lidskému životu stále více ztracena, počínajíc ztrátou vědomí jeho posvátnosti, tedy právě zmatkem ve vědomí, že jsme Božími tvory“.

Benedikt XVI. se nebojí po celá léta s velkou odvahou a předvídavostí odsoudit mnohé projevy tohoto dramatického zřeknutí se myšlenky stvoření až do současných, konečných důsledků, popsaných přesvědčivým a naprosto jasným způsobem v úvodním textu,“ píše papež.

Ve svém úvodu emeritní papež poukazuje na to, že důležité je všímat si, že koncept „stejnopohlavního manželství“ je „v rozporu se všemi kulturami lidstva, které následovaly jedna po druhé až po současnost, a tedy značí kulturní revoluci, která se příčí celé tradici lidstva do dnešního dne.“

Zdůraznil, že není pochyb o tom, že různé kultury mají rozdílné právní a morální koncepce manželství a rodiny, jako například dalekosáhlé rozdíly mezi polygamií a monogamií. Také ale upozornil, že základní společenský celek nikdy nezpochybňoval skutečnost, že existence lidské bytosti ve své mužské a ženské formě je určena k plození, „stejně jako skutečnost, že společenství muže a ženy a otevřenost k předávání života určují podstatu toho, co je nazýváno manželstvím“.

„Základní jistota, že lidstvo existuje jako muž a žena; že předávání života je úloha přidělená lidstvu; že je to společenství muže a ženy, které tomuto úkolu slouží; a že v tomto, mimo všechny rozdílnosti, spočívá podstata manželství – jde o počáteční jistotu, která byla lidstvu až dosud zřejmá, píše Benedikt.

Emeritní papež dále napsal, že zásadní otřes této myšlenky přišel s vynálezem hormonální antikoncepce a možnosti oddělení plodnosti od sexuality, které nabízí. „Toto oddělení ve skutečnosti znamená, že v tomto smyslu jsou všechny formy sexuality ekvivalentní. Základní kritérium již neexistuje.“

Toto nové poselství podle emeritního papeže hluboce přetváří mužské a ženské svědomí – nejdříve pozvolna a nyní jasněji. Z oddělení sexuality od plodnosti pak docházíme k opaku, že „o plodnosti lze přirozeně smýšlet i bez sexuality.“ Benedikt XVI. poznamenává, že se tudíž zdá jako správné již nenechávat plození lidí na „příležitostné vášni těla, ale spíše plánovat a produkovat člověka racionálně“.

Lidská bytost tedy již není „plozena a počata, nýbrž vyráběna“, což naznačuje, že lidská osoba není darem, který má být přijat, ale „produktem plánovaným naším počínáním,“ zdůraznil. Pokud můžeme naplánovat vytvoření života, pak musí také platit, že dokážeme naplánovat jeho zničení, dodal a poukázal na to, že rostoucí podpora asistované sebevraždy a eutanázie jakožto „plánovaného konce života jedince je nedílnou součástí popisovaného trendu“.

Otázka stejnopohlavního manželství není otázkou toho být „trochu více tolerantní a otevřený. Spíše se nabízí základní otázka: Kdo je člověk? A s ní také otázka, zda existuje Stvořitel, nebo jsme všichni jen vyrobenými produkty.“

„Nabízí se tato alternativa: buď je člověk Božím výtvorem, je obrazem Boha, je jeho darem, nebo je člověk produktem, který sám ví, jak vytvářet,“ píše Benedikt.

Emeritní papež dále uvádí, že ekologické hnutí stanovilo, že existují limity přírody, které nemůžeme přehlížet, a že stejně tak lidská osoba ovládá přírodu, která jí byla dána, a „její porušení nebo popření vede k sebedestrukci.“

„To je i případ stvoření člověka jako muže a ženy, které je v hypotéze tzv. stejnopohlavního manželství ignorováno,“ zdůraznil.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022