Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
Publikováno: 17. 9. 2021 15:30

Foto: Papež Benedikt XVI. 28.8.2010 (L'Osservatore Romano)

„Jsme svědky deformace svědomí, která zjevně pronikla hluboko mezi skupiny katolíků,“ píše emeritní papež. „Na toto nelze reagovat nějakým drobným mravním poučením, dokonce ani exegetickým odkazem. Tento problém je hlubší, a proto musí být řešen v základních pojmech.“

Úvod, který byl 16. září uveřejněn italskými novinami Il Foglio, byl napsán k italské knize s názvem „Skutečná Evropa: Identita a mise“. Kniha zahrnuje texty Benedikta XVI. napsané jak před, tak během jeho pontifikátu, který trval od roku 2005 do roku 2013. Autorem předmluvy ke knize je papež František.

V této předmluvě papež František píše, že „za mnoha slovy a prázdnými proklamacemi je v dnešní Evropě samotná myšlenka respektu ke každému lidskému životu stále více ztracena, počínajíc ztrátou vědomí jeho posvátnosti, tedy právě zmatkem ve vědomí, že jsme Božími tvory“.

Benedikt XVI. se nebojí po celá léta s velkou odvahou a předvídavostí odsoudit mnohé projevy tohoto dramatického zřeknutí se myšlenky stvoření až do současných, konečných důsledků, popsaných přesvědčivým a naprosto jasným způsobem v úvodním textu,“ píše papež.

Ve svém úvodu emeritní papež poukazuje na to, že důležité je všímat si, že koncept „stejnopohlavního manželství“ je „v rozporu se všemi kulturami lidstva, které následovaly jedna po druhé až po současnost, a tedy značí kulturní revoluci, která se příčí celé tradici lidstva do dnešního dne.“

Zdůraznil, že není pochyb o tom, že různé kultury mají rozdílné právní a morální koncepce manželství a rodiny, jako například dalekosáhlé rozdíly mezi polygamií a monogamií. Také ale upozornil, že základní společenský celek nikdy nezpochybňoval skutečnost, že existence lidské bytosti ve své mužské a ženské formě je určena k plození, „stejně jako skutečnost, že společenství muže a ženy a otevřenost k předávání života určují podstatu toho, co je nazýváno manželstvím“.

„Základní jistota, že lidstvo existuje jako muž a žena; že předávání života je úloha přidělená lidstvu; že je to společenství muže a ženy, které tomuto úkolu slouží; a že v tomto, mimo všechny rozdílnosti, spočívá podstata manželství – jde o počáteční jistotu, která byla lidstvu až dosud zřejmá, píše Benedikt.

Emeritní papež dále napsal, že zásadní otřes této myšlenky přišel s vynálezem hormonální antikoncepce a možnosti oddělení plodnosti od sexuality, které nabízí. „Toto oddělení ve skutečnosti znamená, že v tomto smyslu jsou všechny formy sexuality ekvivalentní. Základní kritérium již neexistuje.“

Toto nové poselství podle emeritního papeže hluboce přetváří mužské a ženské svědomí – nejdříve pozvolna a nyní jasněji. Z oddělení sexuality od plodnosti pak docházíme k opaku, že „o plodnosti lze přirozeně smýšlet i bez sexuality.“ Benedikt XVI. poznamenává, že se tudíž zdá jako správné již nenechávat plození lidí na „příležitostné vášni těla, ale spíše plánovat a produkovat člověka racionálně“.

Lidská bytost tedy již není „plozena a počata, nýbrž vyráběna“, což naznačuje, že lidská osoba není darem, který má být přijat, ale „produktem plánovaným naším počínáním,“ zdůraznil. Pokud můžeme naplánovat vytvoření života, pak musí také platit, že dokážeme naplánovat jeho zničení, dodal a poukázal na to, že rostoucí podpora asistované sebevraždy a eutanázie jakožto „plánovaného konce života jedince je nedílnou součástí popisovaného trendu“.

Otázka stejnopohlavního manželství není otázkou toho být „trochu více tolerantní a otevřený. Spíše se nabízí základní otázka: Kdo je člověk? A s ní také otázka, zda existuje Stvořitel, nebo jsme všichni jen vyrobenými produkty.“

„Nabízí se tato alternativa: buď je člověk Božím výtvorem, je obrazem Boha, je jeho darem, nebo je člověk produktem, který sám ví, jak vytvářet,“ píše Benedikt.

Emeritní papež dále uvádí, že ekologické hnutí stanovilo, že existují limity přírody, které nemůžeme přehlížet, a že stejně tak lidská osoba ovládá přírodu, která jí byla dána, a „její porušení nebo popření vede k sebedestrukci.“

„To je i případ stvoření člověka jako muže a ženy, které je v hypotéze tzv. stejnopohlavního manželství ignorováno,“ zdůraznil.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021