Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
Publikováno: 17. 9. 2021 14:45

V úvodu své promluvy papež ocenil tuto iniciativu, která mapuje přijetí nového Katechetického direktoria, zveřejněného loni v červnu, a vyslovil naději na její budoucí širší záběr, aby se výuka katechismu obohacovala o zkušenosti místních církví všech světadílů. Poté připomenul právě zakončenou apoštolskou cestu a její první zastávku na eucharistickém kongresu v Budapešti:

„Byla to příhodná příležitost k prověření toho, jak veliké úsilí vložené do katecheze může nabýt účinnosti v evangelizačním díle, pokud trvale upírá zrak na eucharistické tajemství. Nelze zapomenout, že přednostním místem katecheze je právě eucharistická celebrace, kde se bratři a sestry shledávají, aby společně odkrývali nejrůznější způsoby Božího přebývání v jejich životech“.

Když Ježíš vysílá učedníky, aby připravili velikonoční večeři, vyzývá je, aby „šli do města“ (Mt 26, 17). Tento detail – v souvislosti s katechetickou službou, vysvětluje katechezi, která připravuje na slavení vrcholných tajemství víry, jako setkávání s lidmi, kteří jsou ve městech zahlceni svými každodenními povinnostmi, pokračoval František.

„Katecheze, jak zdůrazňuje nové Direktorium, není abstraktní sdílení teoretických poznatků, které je třeba znát nazpaměť jako matematické vzorečky či chemické názvosloví. Je to spíše mystagogická zkušenost těch, kteří se učí setkávat s bratry v místech, kde žijí a pracují, protože se sami nejdříve setkali s Kristem, který je povolal, aby se stali misionářskými učedníky. Máme trvat na tom, aby jádrem katecheze byla tato skutečnost: Zmrtvýchvstalý Ježíš tě miluje a nikdy tě neopustí! Tuto zprávu, která stojí na samém počátku, nemáme v různých fázích katechetické výuky jen unaveně a jednotvárně opakovat“.

Z toho důvodu, vyzdvihl papež František, jsem zavedl službu laického katechety, který vstupuje do služeb křesťanského společenství, aby podporoval prohlubování víry v konkrétním životě:

„Katecheté jsou lidé, kteří neúnavně hlásají evangelium milosrdenství. Lidé, kteří jsou schopni utvářet nezbytné přijetí a blízkost, jež umožňují lépe docenit Boží slovo a slavit eucharistické tajemství tím, že nabízejí plody dobrých skutků“.

V závěru se papež František opětovně vrátil k právě zakončené apoštolské cestě a k promluvě v bratislavské katedrále, v níž upozornil na tvořivost sv. Cyrila a Metoděje, kteří hledali nové jazyky k předávání evangelia a inkulturaci víry. Něco takového vyžaduje hluboké, nikoli povrchní naslouchání kulturám a dějinám různých národů, podotkl papež.

„A opakuji zde otázku: není snad toto nejnaléhavější úkol církve mezi evropskými národy? Významná křesťanská tradice tohoto světadílu se nesmí stát historickým nálezem, jinak již nelze hovořit o tradici. Tradice je buď živá, anebo neexistuje. A katecheze je tradiční, ovšem živá, od srdce k srdci, od mysli k mysli a od života k životu. Projevujte tedy horlivost a tvořivost, podněcovanou Duchem svatým. Obávám se katechetů, kteří mají konfekční tvář a postoje, aniž by je oslovilo okolní prostředí. Katecheta je buď svobodný, anebo to není katecheta. Zamyslete se nad tím.“

Povzbuzoval papež zodpovědné za evropskou katechezi, jejichž prostřednictvím nakonec předal pozdravy katechetům a katechetkám v místních církvích. A doplnil také osobní vzpomínku na dvě své učitelky náboženství a jednu řeholnici, které ho připravovaly k prvnímu svatému přijímání. Jak řekl, udržoval s nimi celoživotní vztah také později jako kněz i biskup a doprovodil je až do jejich skonu.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021