Poslankyně finského parlamentu čelí soudu za tvít s citátem z Bible

Soud ve Finsku již oznámil datum soudního slyšení s bývalou ministryní finské vlády, na kterou bylo podáno trestní oznámení za to, že uveřejnila na svém účtu na sociální síti Twitter verš z Bible. Soud s lékařkou a matkou pěti dětí Päivi Räsänenovou proběhne 24. ledna 2022.
Publikováno: 20. 9. 2021 9:30

Podle křesťanské právnické skupiny ADF International, která ji podporuje, by Räsänenová mohla dostat až dva roky vězení nebo pokutu za svůj tvít poté, co na ni finský generální prokurátor 29. dubna podal trestní oznámení.

Poslankyně by také mohla čelit dalšímu vězení, pokud bude usvědčena ze dvou dalších údajných trestných činů souvisejících s jejími komentáři v letáku z roku 2004 a v televizním programu z roku 2018, uvedla skupina ADF.

Räsänenová se k trestnímu oznámení vyjádřila takto: „Na soudní řízení čekám s klidnou myslí a jsem si jistá, že Finsko bude respektovat svobodu projevu a náboženství zakotvenou v základních lidských právech a mezinárodních úmluvách.“

„Neustoupím ze svého přesvědčení založeného na Bibli a jsem připravena bránit svobodu projevu a náboženství u všech soudů.“

„Nemohu přijmout fakt, že vyjadřování náboženské víry může znamenat vězení. Budu hájit své právo vyznávat svou víru, aby nikdo jiný nebyl zbaven svého práva na svobodu náboženství a projevu.“

Generální prokurátor obvinil Räsänenovou, která v letech 2011 až 2015 působila jako finská ministryně vnitra, z podněcování nenávisti vůči menšinové skupině a tvrdil, že její prohlášení „pravděpodobně způsobí nesnášenlivost, pohrdání a nenávist vůči homosexuálům“.

Finsko je země s 5,5 miliony obyvatel, která sousedí s Norskem, Ruskem a Švédskem. Přibližně dvě třetiny populace patří k finské evangelické luteránské církvi, jedné ze dvou národních církví v zemi, vedle finské pravoslavné církve.

61letá poslankyně byla v letech 2004 až 2015 předsedkyní strany křesťanských demokratů a v současnosti je aktivní členkou finské luteránské církve. Zpochybnila však sponzorství luteránské církve na akci Pride v roce 2019.

17. června 2019 se na sociální sítí Twitter zeptala, jak je sponzorství slučitelné s Biblí, odkazujíc na fotografii biblické pasáže, Římanům 1, 24-27:
Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Text a obrázek zveřejnila také na Facebooku.

„Účelem mého tvítu nebylo v žádném případě urážet sexuální menšiny. Moje kritika byla zaměřena na vedení církve,“ řekla loni časopisu First Things.

Policie začala Räsänenovou vyšetřovat v roce 2019. Musela absolvovat několik policejních rozhovorů a na rozhodnutí generálního prokurátora musela čekat déle než rok.

Juhana Pohjola, biskup finské evangelické luteránské misijní diecéze, byl rovněž obviněn za vydání brožury s názvem „Jako muže a ženu je stvořil“, kterou napsala poslankyně Räsänenová v roce 2004.

Paul Coleman, výkonný ředitel ADF International, řekl: „Ve svobodné společnosti by každému mělo být umožněno sdílet své přesvědčení bez obav z cenzury. Rozhodnutí finského generálního prokurátora vznést tato obvinění proti Dr. Räsänenové vytváří kulturu strachu a cenzury.“

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022