Poslankyně finského parlamentu čelí soudu za tvít s citátem z Bible

Soud ve Finsku již oznámil datum soudního slyšení s bývalou ministryní finské vlády, na kterou bylo podáno trestní oznámení za to, že uveřejnila na svém účtu na sociální síti Twitter verš z Bible. Soud s lékařkou a matkou pěti dětí Päivi Räsänenovou proběhne 24. ledna 2022.
Publikováno: 20. 9. 2021 9:30

Podle křesťanské právnické skupiny ADF International, která ji podporuje, by Räsänenová mohla dostat až dva roky vězení nebo pokutu za svůj tvít poté, co na ni finský generální prokurátor 29. dubna podal trestní oznámení.

Poslankyně by také mohla čelit dalšímu vězení, pokud bude usvědčena ze dvou dalších údajných trestných činů souvisejících s jejími komentáři v letáku z roku 2004 a v televizním programu z roku 2018, uvedla skupina ADF.

Räsänenová se k trestnímu oznámení vyjádřila takto: „Na soudní řízení čekám s klidnou myslí a jsem si jistá, že Finsko bude respektovat svobodu projevu a náboženství zakotvenou v základních lidských právech a mezinárodních úmluvách.“

„Neustoupím ze svého přesvědčení založeného na Bibli a jsem připravena bránit svobodu projevu a náboženství u všech soudů.“

„Nemohu přijmout fakt, že vyjadřování náboženské víry může znamenat vězení. Budu hájit své právo vyznávat svou víru, aby nikdo jiný nebyl zbaven svého práva na svobodu náboženství a projevu.“

Generální prokurátor obvinil Räsänenovou, která v letech 2011 až 2015 působila jako finská ministryně vnitra, z podněcování nenávisti vůči menšinové skupině a tvrdil, že její prohlášení „pravděpodobně způsobí nesnášenlivost, pohrdání a nenávist vůči homosexuálům“.

Finsko je země s 5,5 miliony obyvatel, která sousedí s Norskem, Ruskem a Švédskem. Přibližně dvě třetiny populace patří k finské evangelické luteránské církvi, jedné ze dvou národních církví v zemi, vedle finské pravoslavné církve.

61letá poslankyně byla v letech 2004 až 2015 předsedkyní strany křesťanských demokratů a v současnosti je aktivní členkou finské luteránské církve. Zpochybnila však sponzorství luteránské církve na akci Pride v roce 2019.

17. června 2019 se na sociální sítí Twitter zeptala, jak je sponzorství slučitelné s Biblí, odkazujíc na fotografii biblické pasáže, Římanům 1, 24-27:
Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Text a obrázek zveřejnila také na Facebooku.

„Účelem mého tvítu nebylo v žádném případě urážet sexuální menšiny. Moje kritika byla zaměřena na vedení církve,“ řekla loni časopisu First Things.

Policie začala Räsänenovou vyšetřovat v roce 2019. Musela absolvovat několik policejních rozhovorů a na rozhodnutí generálního prokurátora musela čekat déle než rok.

Juhana Pohjola, biskup finské evangelické luteránské misijní diecéze, byl rovněž obviněn za vydání brožury s názvem „Jako muže a ženu je stvořil“, kterou napsala poslankyně Räsänenová v roce 2004.

Paul Coleman, výkonný ředitel ADF International, řekl: „Ve svobodné společnosti by každému mělo být umožněno sdílet své přesvědčení bez obav z cenzury. Rozhodnutí finského generálního prokurátora vznést tato obvinění proti Dr. Räsänenové vytváří kulturu strachu a cenzury.“

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021