Papež František: Věrnost Bohu znamená ochotu sloužit

Papež František se při promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně zamýšlel nad tématem služby a řekl, že když sloužíme druhým, přijímáme Boží objetí. 
Publikováno: 19. 9. 2021 13:30

V Božích očích se „velikost a úspěch“ neměří společenským postavením, titulem nebo bohatstvím, ale službou. Nejde o to, co někdo má, ale o to, co někdo dává.
Při pohledu na dnešní evangelium, kde mezi sebou diskutovali Ježíšovi učedníci o tom, který z nich byl největší, Ježíš odpověděl „tvrdými slovy..., která platí i dnes: Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“
Papež uznal, že myšlenka služby se může zdát „trochu rozcuchaná a opotřebovaná používáním“. Trval však na tom, že to má „přesný a konkrétní význam v evangeliu; znamená to chovat se jako Ježíš, který přišel na svět ne proto, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil“.

Následujme Ježíšovu cestu služby

Papež proto řekl, že pokud chceme následovat Ježíše, musíme následovat „cestu služby“, kterou sám vytyčil. „Naše věrnost Pánu závisí na naší ochotě sloužit,“ řekl papež František a dodal: „Čím více sloužíme, tím více si uvědomujeme Boží přítomnost. Když sloužíme druhým, objevujeme Boží lásku a objetí.“
V nedělním evangeliu to Ježíš vysvětluje tím, že přivedl doprostřed učedníků dítě, což není symbol ani tak neviny, ale „maličkosti“. Jsou to „malí“, kterým jsme povoláni sloužit, „ti, kteří potřebují přijímání a kteří za to nemohou dát nic“

Výzva evangelia

Papež František nás pozval, abychom se v reakci na výzvu evangelia zeptali, zda se skutečně zajímáme o ty, kteří potřebují naši pomoc, nebo zda jsme jako evangelní učedníci a hledáme vlastní osobní uspokojení. Konkrétně: „Věnuji čas „malému“ člověku, který se mi nemá jak odvděčit?“

Papež zakončil modlitbou k Panně Marii, „pokorné služebnici Páně“, a požádal ji, aby „nám pomohla pochopit, že služba nás neponižuje, ale pomáhá nám růst“.

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021