Papež ke konferenci o zneužívání: Přiznání chyb otevírá nové obzory

„Jedině když se církev postaví čelem k pravdě o tomto krutém jednání a pokorně požádá oběti o odpuštění, bude schopna znovu se stát útočištěm pro všechny, kteří to potřebují,“ řekl papež František ve videoposelství adresovaném účastníkům mezinárodní konference o ochraně nezletilých v církvi, která začíná v neděli 19. září ve Varšavě.
Publikováno: 19. 9. 2021 16:30

Konference se zúčastní zástupci Svatého stolce a církví střední a východní Evropy. Jejím cílem je integrovat opatření v oblasti prevence sexuálního zneužívání nezletilých. Konference se bude zabývat reakcí církve na krizi sexuálního zneužívání v naší části světa a obtížemi, s nimiž se v boji proti tomuto jevu setkáváme.

Ve videoposelství papež zdůraznil, že ochrana těch nejzranitelnějších před zneužíváním je naším společným posláním. Vybízel k tomu, aby se církev vydala “na cestu konkrétní reformy”, který by zamezila dalším případům zneužívání a vedla k reálným a důvěryhodným změnám,” řekl František.

Nejde totiž pouze o budoucnost církve, ale také o lidská srdce.

„Vyzývám vás, abyste naslouchali hlasu obětí a zapojili se do diskuse. Týká se nejen budoucnosti církve ve střední a východní Evropě, ale také srdcí křesťanů. Nejste první, kdo má povinnost podniknout tyto nezbytné kroky, a je nepravděpodobné, že byste byli poslední. Ale vězte, že v těchto těžkých časech nejste sami. Přiznání našich chyb a nedostatků nás zajisté může vést k pocitu zranitelnosti a křehkosti. Může však být také časem nádherné milosti, časem sebeobětování, které otevírá nové obzory lásky a vzájemné služby. Když si uvědomíme své vlastní chyby, nemusíme se ničeho bát, protože je to sám Pán, kdo nás k tomuto okamžiku dovede.“

Závěrečnou papežovu výzvu uvedla známá citace z Abrahama Lincolna - Bez zášti k nikomu a s láskou ke všem (With malice toward none and charity toward all), s níž se obrací ke všem sférám života církve s pobídkou, abychom byli ve službě obětem zneužívání pokornými Pánovými nástroji, nástroji Pána, sloužili obětem zneužívání, vnímali je jako společníky a protagonisty společné budoucnosti, učili se jeden od druhého, abyste se stali věrnějšími a odolnějšími, abychom společně mohli čelit výzvám, které nás čekají.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční, která letos připadá na 22. května, zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční ve středu 23. listopadu.
17.05.2022

Noc kostelů 2022 na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
17.05.2022

Počet katolických svateb roste po COVIDu rychleji než počet svateb civilních

Počet katolických církevních svateb vloni vystoupal na 4.285, což je oproti roku 2020 nárůst o víc než 7 %. Celkový počet svateb roste pomaleji, podíl katolických svateb na počtu všech svateb se proto zvýšil, a to z necelých 8 % na víc než 9 %. Dlouhodobě sledujeme ve společnosti narůstající zájem o svatby, COVID tento trend zastavil. Církevní svatby se k vyšším číslům po COVIDu vrací rychleji než civilní, stejně rychle v Moravské i České provincii. Celkově stále platí, že na Moravě se koná více církevních svateb než v Čechách, asi 2/3 ze všech.
17.05.2022