Arcibiskup Babjak: Papež na Slovensku byl skutečný zázrak

Prešovský arcibiskup metropolita a předseda Rady hierarchů Řeckokatolické církve na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak, hodnotí návštěvu papeže Františka: „Viděli jsme ho naplněného Duchem svatým. Slavení božské liturgie, které poprvé v historii předsedal papež, bylo velkou Boží odměnou za léta komunistického pronásledování.“
Publikováno: 20. 9. 2021 16:15

Foto: Vatican News

Federico Piana - Vatikán

Bilanci návštěvy papeže Františka na Slovensku - druhé etapy papežovy čtyřdenní cesty, která začala v maďarském hlavním městě Budapešti ve dnech 12. až 15. září - lze shrnout do slov Mons. Jána Babjaka, prešovského arcibiskupa metropolity a předsedy Rady hierarchů Řeckokatolické církve na Slovensku, který s radostí a uspokojením konstatoval: „Přítomnost Svatého otce byla pro nás velkým zázrakem.“ Prelát vysvětluje, že „mnozí lidé mohli vidět papeže naplněného Duchem svatým, tedy svěžího a omlazeného. Jeho návštěva byla pro všechny věřící velkou radostí.“

Jaké ovoce podle vás přinese papežova návštěva?

Na plody této návštěvy si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Osobně bych si přál, aby plodem byl vzájemný respekt k názorům druhých a posílení společnosti podle toho, čemu nás učili svatí Cyril a Metoděj. Také bych si přál, abychom se my, věřící, mezi sebou lépe chovali a rostli ve vzájemné lásce. K tomu potřebujeme dobře znát, rozjímat, chápat a uvádět do praxe promluvy, které nám papež adresoval.

V Prešově předsedal Svatý otec bohoslužbě na svátek Povýšení svatého Kříže. Jak jste tuto událost prožíval?

V Prešově, na svátek Povýšení svatého Kříže, poprvé v historii slavil Svatý otec božskou liturgii sv. Jana Zlatoústého. Hluboce dojatý byl i papež František a celý jeho doprovod. Jsem si jist, že řeckokatoličtí a latinští věřící, ale i nevěřící, kteří se této liturgie zúčastnili, zakusili velké Boží požehnání. Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že nás papež poctí svou návštěvou a bude s námi slavit božskou liturgii. Je to velké zadostiučinění a velká Boží odměna za všechna léta pronásledování, která slovenská řeckokatolická církev zažila, když ji komunismus pohřbil: 18 let byla nucena žít v úkrytu. Toto utrpení našich biskupů, kněží a věřících přineslo významné duchovní plody: tři blahoslavené mučedníky a četné zpovědníky, kteří jsou hrdiny víry.

Papež František ve své homilii při mši svaté ve svatyni Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně řekl, že církev potřebuje proroky. Co podle vás dnes znamená být prorokem a jaké proroky slovenská církev potřebuje?

Dnes všichni potřebujeme Boží proroky, proroky pravdy, proroky lásky a míru. Boží proroci mají za úkol sdělovat lidem Boží pravdu: upozorňovat na chyby, hříchy a obracet lidi k Pánu prostřednictvím pokání. To je úkol dnešních proroků: kněží, biskupů a věřících, kteří nejsou ovlivněni duchem světa, ale božským Duchem evangelia. Dnes musí každý věřící prosit Ducha svatého o dar jasného rozlišování, aby poznal, co pochází od Boha a co od jeho protivníka.

Na stadionu Lokomotivy v Košicích při setkání s mladými lidmi je Svatý otec vyzval, aby se dívali na Ukřižovaného a nenechali se přemoci zlem. Jaký je vztah mladých lidí na Slovensku k víře?

Je mnoho mladých lidí, kteří objevují víru a snaží se ji žít radikálně a jednoznačně. Je však stejně mnoho mladých lidí, kteří mají tradiční víru a kteří ji opustí nebo dokonce zradí, když se na své cestě setkají s obtížemi. To záleží na tom, kdo je formoval a jaké mají kolem sebe přátele, kteří se s nimi stýkají. Jsem velmi rád, že téměř každá diecéze nebo arcidiecéze vybudovala formační centrum pro mladé lidi: jsou to centra, která pomáhají prohlubovat křesťanské kořeny a také povzbuzují k darování se druhým. Božské liturgie Jana Zlatoústého v Prešově, které předsedal Svatý otec, se zúčastnilo asi 900 mladých dobrovolníků. Rád bych jim z celého srdce poděkoval za jejich důležitou službu.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021