Kardinál O’Malley: Bolest je zdrojem uzdravení

Křesťané střední a východní Evropy jsou církví mučedníků, kteří vydávali svědectví v dobách pronásledování. Aby toto svědectví zůstalo čitelné, je třeba řešit krizi zneužívání. Kardinál Seán Patrick O'Malley o tom hovořil v pondělí ráno při mši, která zahájila druhý den mezinárodní konference o ochraně nezletilých.
Publikováno: 21. 9. 2021 11:00

Foto: Vatican News

Kardinál O'Malley je předsedou Papežské komise pro ochranu nezletilých, z jejíž iniciativy bylo varšavské setkání uspořádáno. Byl to také on, kdo v neděli odpoledne konferenci zahájil. V úvodu se podělil o své osobní svědectví. Kardinál O'Malley připomněl, že podobně jako v Polsku, kterým v posledních letech otřásly skandály zneužívání, se také on ocitl uprostřed bouře skandálů, která se ve Spojených státech rozpoutala téměř před 30 lety. Když byl jmenován biskupem ve Fall River, jeho prvním úkolem bylo setkat se s oběťmi zneužívání a jejich rodinami.

„Musím přiznat, že jsem byl šokován, ale byl to začátek mého pastoračního obrácení, když jsem poslouchal a ztotožnil se s tím, co mi říkali. O deset let později jsem byl poslán do diecéze Palm Beach, kde jsem nahradil dva biskupy, kteří byli odvoláni kvůli sexuálnímu zneužívání dětí. Na tiskové konferenci po příjezdu jsem byl dotázán, zda jsem také pedofil. Odtud byl poslán do Bostonu, kde musel tehdejší arcibiskup odstoupit kvůli krizi způsobené zneužíváním, odhalenou reportéry z listu Boston Globe, kteří ukázali, jak církev na tyto skandály reagovala přesouváním kněží z místa na místo. Film Spotlight není snadné sledovat, ale myslím, že by bylo dobré, aby ho církevní představitelé viděli a pochopili, co se v Bostonu stalo. Ve Spojených státech máme ústní vodu Listerine. Její reklama nás ujišťuje, že co chutná špatně, je zdravé. Právě tak vidím to, co jsme zažili v médiích. Pomohlo nám to pochopit, že máme skrytou rakovinu, se kterou musíme něco dělat, jinak nás zabije. Nechci se vrátit do církve svého mládí, kdy jsme žili v blažené nevědomosti o tom, co se děje. Každá bolest, kterou jsme zažili, je zdrojem uzdravení, protože nás nutí zabývat se sexuálním zneužíváním a učinit z nezletilých a zranitelných osob naši prioritu.“

Při ranní eucharistii, která zahájila pondělí, kardinál O'Malley přirovnal utrpení a svědectví obětí a jejich rodin k mučedníkům. „Nečekaným způsobem píší další kapitolu v dějinách těch, kteří trpí pro víru. Zaujímají místo mezi odvážnými svědky víry, mezi Ondřejem Kimem a jeho druhy, mezi otcem Jerzym Popiełuszkem a mnoha dalšími, jejichž utrpení pro pravdu zná jen Bůh.“

Profesor Tomáš Halík zasadil skandál zneužívání do regionálního kontextu. Varšavské konference se účastnil streamovaně. Ve svém vystoupení, které bylo dnes ráno odvysíláno jako úvod k diskusi v malých skupinách, představil krizi zneužívání jako příležitost k postulování hlubokých změn v katolické církvi. Vedl paralelu mezi současnou situací a katolickou reformací v 16. století. Varoval, že pokud ke změnám nedojde, hrozí církvi rozkol a další úbytek věřících. Podle Mons. Halíka nejsou za sexuální zneužívání zodpovědní ani tak jednotlivci, jako struktury. „Nejde o nemoc jednotlivců, ale o nemoc systému,“ řekl. Během diskuse naznačil, že příležitost ke změnám nabízí nadcházející synoda na téma synodality.

Na odpoledním zasedání varšavské konference vystoupili právníci. Nizozemská profesorka kanonického práva Myriam Wijlens poukázala na problém spojený s postoji církevních představených, kteří neplní své povinnosti. Důvěra, kterou v ně věřící komunita i společnost vkládá, je vážně otřesena. Tato krize vyžaduje teologickou a kanonickou reflexi nad odpovědností biskupa, zdůraznila profesorka Wijlens.

Profesor Paweł Wiliński, soudce polského trestního kolegia Nejvyššího soudu, poté hovořil o nutnosti aplikace minimálních právních standardů pro oběti sexuálního zneužívání, zejména právo na informace, ochranu a odškodnění. Je nezbytné zavést účinné záruky ochrany jejich zájmů obětí v probíhajících řízeních, včetně práva na právní zastoupení, zdůraznil polský právník.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022