Biskup Wasserbauer: Je třeba naslouchat obětem zneužívání

Přinášíme přepis rozhovoru Johany Bronkové z české redakce Vatican News s biskupem Zdenkem Wasserbauerem, který se ve Varšavě účastní konference o zneužívání dětí v církvi.
Publikováno: 22. 9. 2021 15:30

Foto: Lucie Horníková, Člověk a Víra

Otče biskupe, s čím jste přijížděl na konferenci o ochraně nezletilých do Varšavy? Co od této akce očekáváte? 

Přijel jsem s velkým očekáváním a přáním, načerpat tady nové zkušenosti, poznat lidi, získat kontakty na ty, kteří se touto problematikou zabývají v jiných zemích střední a východní Evropy, ale opravdu hlavně s velkým očekáváním a touhou poznat to, jak to oni dělají, jaká je situace v jejich zemích, jaké mají zkušenosti, pozitivní i negativní. Jaké cesty prošlapali, co se jim osvědčilo. Myslím, že sdílení zkušeností je právě to nejcennější, k čemu tu dochází. A mohu říct, že jsem spokojen, zejména z těch setkání v jazykových skupinách, protože v mé skupině je velmi silné, intenzivní, krásné a hluboké sdílení. 

Je něco, co vás zvláštním způsobem zasáhlo nebo oslovilo? Co si s sebou určitě odvezete? 

Kdybych měl jmenovat z přednášejících, tak mě včera velmi oslovil mladý člen nejvyššího polského soudu, prof. Wiliński. Jeho přednáška, ač byla poměrně krátká, bohužel na ní zbylo méně času, tak byla podle mě velmi jasná, velmi systematická a mně osobně otevřela obzory v mnohém, právě třeba vzhledem k problematice spolupráce církví, nebo uvědomění si roviny soudní a zákonodárné, kam musíme také zaměřit pozornost a uvědomit si, jak můžeme tam pracovat a na jaké věci si dát pozor. 

Máte jako biskupové České republiky ve výhledu nějaké další kroky? Nedávno bylo zavedeno Kontaktní místo a zveřejněna nová instrukce. Jakým směrem se chcete dále ubírat? 

Já bych řekl, že to nejdůležitější je, alespoň z mého pohledu, navazovat kontakt s oběťmi, setkávat se s nimi a vidět jaká je s nimi možná spolupráce. To mi přijde jako velmi důležité. A potom opravdu postupovat a vylepšovat ten způsob okamžité, jasné, citlivé reakce, v případě, že se objeví nějaké obvinění.

Ještě na závěr bych se zeptala, vy jste se skutečně s různými oběťmi již setkal. Jak probíhají taková setkání?

Jsou to setkání, dovolím si říct, nesmírně zajímavá, zároveň také velmi náročná a těžká. Protože slyšet svědectví o tom, že jim někdo, kdo jim měl pomáhat, kdo se jich měl zastávat, kdo jim měl prokazovat milosrdenství, přivádět je k Bohu, těžkým a závažným způsobem, někdy až hrozným, ublížil, není jednoduché. A opravdu to vždycky člověka vede k hlubokému přemýšlení o utrpení, o církvi, o zlu, o těchto věcech. Vždy, když jsem z takových setkání odcházel, tak mě to vždy vedlo k takovému vnitřnímu ztišení a přemýšlení a samozřejmě k velké modlitbě za oběti, se kterými jsem se setkal, a také za církev jako takovou, za její očistu, ve kterou věřím.

Zdroj: Vatican News, česká sekce 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční, která letos připadá na 22. května, zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční ve středu 23. listopadu.
17.05.2022

Noc kostelů 2022 na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
17.05.2022

Počet katolických svateb roste po COVIDu rychleji než počet svateb civilních

Počet katolických církevních svateb vloni vystoupal na 4.285, což je oproti roku 2020 nárůst o víc než 7 %. Celkový počet svateb roste pomaleji, podíl katolických svateb na počtu všech svateb se proto zvýšil, a to z necelých 8 % na víc než 9 %. Dlouhodobě sledujeme ve společnosti narůstající zájem o svatby, COVID tento trend zastavil. Církevní svatby se k vyšším číslům po COVIDu vrací rychleji než civilní, stejně rychle v Moravské i České provincii. Celkově stále platí, že na Moravě se koná více církevních svateb než v Čechách, asi 2/3 ze všech.
17.05.2022