Svatý otec: Synodalita vyjadřuje podstatu církve

V promluvě k věřícím římské diecéze papež František popisuje synodální proces, který má začít v říjnu, a důležitost diecéze při společné práci církve, která se cítí být součástí "jednoho velkého lidu".
Publikováno: 22. 9. 2021 14:15

V proslovu k věřícím římské diecéze, které dnes přijal na audienci, papež František popsal nadcházející synodu - s tématem "Za synodální církev: společenství, účast, poslání" - jako cestu, na které se podílí celá církev.

Poznamenal, že synoda se bude konat mezi říjnem 2021 a říjnem 2023 a že její program je koncipován jako "dynamismus vzájemného naslouchání, který probíhá na všech úrovních církve a do něhož je zapojen celý Boží lid".

První etapa

První etapa procesu (říjen 2021 - duben 2022) se týká jednotlivých diecézních církví. "Proto jsem zde jako váš biskup, abych se svěřil, protože je velmi důležité, aby se římská diecéze s přesvědčením zavázala k této cestě," řekl papež.

Vysvětlil, že "synodalita vyjadřuje povahu církve, její formu, styl a poslání". Slovo "synoda" vlastně obsahuje vše, co potřebujeme pochopit: "jít společně".

Kniha Skutků apoštolů

S odkazem na knihu Skutků apoštolů jako na "první a nejdůležitější 'příručku' eklesiologie" papež poznamenal, že vypráví příběh cesty, která začíná v Jeruzalémě a po dlouhé cestě končí v Římě. Tato cesta, řekl, vypráví příběh, po němž společně kráčejí Boží slovo a lidé, kteří k němu obracejí svou pozornost a víru. "Každý je protagonistou," řekl papež, "nikdo nemůže být považován za pouhého statistu". Někdy může být nutné odejít, změnit směr, překonat přesvědčení, která nás brzdí a brání nám jít a kráčet společně.

Papež poznamenal, že existují problémy, které vyvstaly při organizaci rostoucího počtu křesťanů, a to "zejména při zajišťování potřeb chudých". Cestou k nalezení řešení, řekl papež a citoval knihu Skutků apoštolů, "je svolat shromáždění učedníků a přijmout rozhodnutí o jmenování těch sedmi mužů, kteří by se na plný úvazek věnovali diakonii, službě u stolu".

Diecézní fáze

Když se papež František vrátil k synodálnímu procesu, řekl, že diecézní fáze je velmi důležitá, protože zahrnuje naslouchání celku pokřtěných. Zdůraznil, že "existuje velký odpor k překonání obrazu církve pevně rozdělené na vedoucí a podřízené, na ty, kteří učí, a ty, kteří se mají učit, přičemž se zapomíná, že Bůh rád převrací pozice. Společné putování objevuje jako svou linii spíše horizontalitu než vertikalitu".

Sensus fidei

"Sensus fidei (latinsky "smysl pro víru") kvalifikuje každého v důstojnosti prorocké funkce Ježíše Krista," řekl papež, "abychom mohli rozeznat, jaké jsou cesty evangelia v přítomnosti."

Vysvětlil, že "uplatňování sensus fidei nelze omezit na sdělování a porovnávání názorů, které můžeme mít na to či ono téma, na ten či onen aspekt nauky nebo na to či ono pravidlo kázně". Dodal, že "nemůže převládnout ani myšlenka rozlišování většiny a menšiny".

Pro všechny

"Je třeba cítit se součástí jednoho velkého národa, který je příjemcem Božích zaslíbení," pokračoval papež František, "otevřený budoucnosti, která čeká na každého, aby se účastnil hostiny připravené Bohem pro všechny národy". Zde papež řekl: "Chtěl bych upozornit, že i na pojmu 'Boží lid' se může vyskytnout rigidní a antagonistická hermeneutika, která zůstává v pasti představy výlučnosti, privilegia, jak se to stalo s výkladem pojmu 'vyvolení', který proroci korigovali a naznačili, jak by měl být správně chápán". Nejedná se o privilegium, zdůraznil, "ale o dar, který někdo dostává pro každého, o dar, který jsme přijali pro druhé, o odpovědnost".

Na synodální cestě musí naslouchání skutečně brát v úvahu sensus fidei, ale nesmí se přehlížet všechna ta " intuice" vtělená tam, kde bychom ji nečekali: může existovat i "intuice bez přináležitosti", a není o nic méně účinná.

"Přišel jsem sem, abych vás povzbudil, abyste tento synodální proces brali vážně, a abych vám řekl, že Duch svatý vás potřebuje," uzavřel papež. "Naslouchejte mu tím, že budete naslouchat sami sobě, a nenechávejte nikoho stranou ani pozadu". To, řekl nakonec, platí nejen pro přítomné, ale pro celou církev, "která se neposílí jen reformou struktur, vydáváním pokynů, nabídkou rekolekcí a konferencí nebo direktivami a programy, ale pokud znovu objeví, že je lidem, který touží kráčet společně, mezi sebou i s lidmi. Lidem, který v sobě obsahuje rozmanitost všech národů a všech podmínek: jaké neobyčejné bohatství v jeho složitosti!"

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021