Papež k hnutí fokoláre: Jednota je Božím snem

František přijal na soukromé audienci ve Vatikánu biskupy různých křesťanských denominací sdružených v Hnutí fokoláre. Osobního setkání s papežem se jich zúčastnilo deset, zatímco dalších 170 lidí ze 45 zemí světa využilo možnosti virtuální audience. Setkání se Svatým otcem bylo posledním bodem programu ekumenické konference Fokolarínů pod heslem "Odvaha k jednotě".
Publikováno: 26. 9. 2021 12:30

Papež připomněl, že Hnutí fokoláre vždy sloužilo jednotě církve a všech lidí díky charismatu, které obdrželo od své zakladatelky Chiary Lubichové. Uprostřed válečných ran a zkázy zasel Duch svatý do mladého srdce Chiary sémě bratrství a společenství. Sémě, které přitahuje lidi všech jazyků a národů silou Boží lásky, která vytváří jednotu, aniž by vylučovala rozmanitost, ale naopak ji posilovala a harmonizovala. Papež a biskupové neslouží vnější jednotě, "uniformitě", nýbrž tajemství společenství, kterým je církev v Kristu. Lze říci, že jednota je Božím "snem". Jeho záměrem je smířit a harmonizovat všechno a všechny v Kristu.

František zdůraznil, že právě tomuto "snu" věnoval svou encykliku Fratelli tutti. „Jednota je nesmírně důležitá ve světě, kde navzdory globalizaci neexistuje společný směr a kde hrozí pandemie prohlubující nerovnosti,“ upozornil papež.

Duch svatý nás vyzývá, abychom měli odvahu být jednotní, a to při vědomí, že jednota je dar. Jednota, kterou nám dal Ježíš Kristus a kterou nám stále dává, není uniformita, není to souhlas za každou cenu. Respektuje základní kritérium úcty k člověku, úcty k druhým, zejména k chudým, slabým a vyloučeným. - Řekl papež František

Za účastníky audience pro přátele hnutí Fokoláre oslovil papeže Františka emeritní luteránský biskup Christian Krause. V úvodu zmínil společnou připomínku 500. výročí reformace, kterou katolíci a luteráni slavili společně jako “svědectví naší jednoty ve smířené různosti”.  Ve stručné analýze současnosti poukázal na antagonismy a polarizace nejrůznějšího druhu, které ohrožují spravedlnost a mír ve světě a rozsévají strach, zejména v srdcích mladých lidí. Právě proto přátelé hnutí Fokoláre nadepsali své setkání: “Odvaha k jednotě”. „Gravitační střed křesťanství se už dávno přesunul z Evropy na Jih a Východ. Naším úkolem není rozšiřovat moc církve, ale povzbuzovat lidi na celém světa, aby následovali Ježíše po cestě pokoje a smíření. Toužíme také po tom, abychom skrze toto úsilí nalezli cesty k eucharistickému pohostinství u Pánova stolu,“ řekl ve svém pozdravu emeritní luteránský biskup Christian Krause.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021