Proč by lidé měli číst? aneb ve stopě Šebestiána Kubínka

Knihovna Biskupství brněnského, kterou založil biskup Vojtěch Cikrle dne 1. listopadu 2001, připravuje na polovinu října oslavy 20. výročí svého založení.
Publikováno: 1. 10. 2021 10:00

Foto: Ladislava Lopraisová

Při příležitosti blížících se oslav jsme se zeptali  Mgr. Lenky Klaškové, která v knihovně působí od jejího založení a od roku 2009 je její vedoucí:

Co knihovna v rámci jubilejních oslav připravuje?

Cílem oslav a všech akcí je vnést knihovnu více do povědomí nejen křesťanské, ale i knihovnické a brněnské veřejnosti. Každoroční mše svatá sloužená za čtenáře knihovny bude tentokrát sloužena v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem. Připravujeme setkání se zástupci knihoven a setkání s autogramiádou nové knihy MUDr. Violy Svobodové Ať před zraky mám život. Po dobu tří dnů bude k vidění výstava o historii knihovny s ukázkou zajímavých knih a starých tisků.  Pro nové čtenáře bude registrace zdarma, kdo se opozdil s vracením knih, bude mu odpuštěn poplatek za pozdní vrácení.

O jaké knihy je největší zájem?

Někteří čtenáři přicházejí do knihovny proto, že hledají konkrétní informaci, knihu či autora pro své studium, a v tom jim můžeme velmi účinně pomoci. Většina si však přichází pro duchovní povzbuzení, radu či potěšení. Nezapomínejme, že na počátku mnohých obrácení stojí dobrá křesťanská kniha, že na každou naši otázku či pochybnost ve víře již odpověděli křesťané, teologové a světci před námi, kteří se potýkali s podobnými otázkami. Křesťanská kniha byla vždy považována za prostředek evangelizace a pastorace, podnět k obrácení, pomocník v modlitbě. Na jižní Moravě působil v tomto duchu Šebestián Kubínek, který se vzdal svého majetku a všechen jej proměnil v knihy. Neúnavným putováním po moravském venkově s bedničkou knih na zádech se zasloužil o nebývalé rozšíření knih do rodin a domácností, vznik farních a školních knihoven. Zemřel v roce 1882 v pověsti svatosti a je nazýván apoštolem dobrého tisku. My knihovníci dnes již nemusíme putovat s bedničkou knih po městech a vesnicích, ale pečujeme o knižní fond, staráme se o kvalitní nabídku knih, pomáháme s vyhledáváním a rešeršemi. Největší zájem je u nás o knihy známých autorů, jako jsou Elias Vella, Anselm Grün, Marek Vácha, Max Kašparů a další. Za poslední rok se však nejvíce půjčovala kniha Mariana Kuffy Hlas, který vyrušuje. Následuje ji kniha o knězi vězněném nacisty i komunisty Bohuslavu Burianovi Říkali mu pistolník.

Proč by měli podle vás lidé vlastně číst?

„Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši“, říká kniha Přísloví. Čtení je pro nás nejen zdrojem vzdělání, protože stimuluje mozek, rozšiřuje obzory, zlepšuje paměť a slovní zásobu a podporuje fantazii. Čtení také zahání nudu, redukuje stres, je zdrojem radosti a zábavy. A svatá Terezie z Avily, mystička a učitelka církve, oceňuje knihu jako pomocníka v modlitbě a ve svém životopise říká: „A tak to trvalo osmnáct let, v nichž jsem se neodvažovala rozjímat bez knihy leč po svatém přijímání. Začít modlitbu bez knihy, to bylo pro mne, jako bych měla vstoupit do války proti hrozivému vojsku, zatímco kniha mi dodávala útěchu, byla mi průvodcem i štítem, jímž jsem odrážela útoky mnohých myšlenek…“ A do třetice bych ocitovala velkého spisovatele Honoré de Balzaca:  „Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb“.

Více na www.biskupstvi.cz 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022