Papež: Každá krize může být příležitostí k obnově srdce

Církev chce oslovit všechny rodiny, doprovázet je v objevování lepšího života a pomáhat jim v překonávání nesnází na jejich cestě, říká papež v dalším videu k probíhajícímu Roku rodiny – Amoris laetitia. Krátký snímek připravený vatikánským Úřadem pro laiky rodinu a život představuje tentokrát rodinu Dobo z Demokratické republiky Kongo. Její členové hovoří o svém podílu na evangelizaci. Přiznávají také, že potřebují podporu církve.
Publikováno: 1. 10. 2021 11:30

V komentáři k jejich svědectví František připomíná, že rodiny hrají v pastorační službě klíčovou roli. „Všechny rodiny mohou být prvními svědky radosti evangelia,“ zdůrazňuje a ujišťuje, že církev jim chce být nablízku.

"Obecná péče o rodinu zahrnutá do velkých pastoračních programů nepostačuje. Skvělé pastorační programy samy o sobě nestačí. Potřebujeme nový impuls, nový misijní zápal. Nesmíme se zastavit u teorie, je třeba dotýkat se konkrétních lidských problémů. Příprava mladých lidí na manželství je základem evangelizace, která se uskutečňuje prostřednictvím rodin. K tomu potřebujeme katechetické programy, které připravují nejen na manželství, ale i na manželský život. Musíme revidovat přípravu na manželství, abychom mladým lidem pomohli už od dětství objevovat, že manželství je skutečné povolání. Je potřeba, aby kurzy pokračovaly i po svatbě, přinejmenším po dobu prvních deseti let manželského života. Jde o to, aby rodiny cítily, že je kněží a další rodiny provázejí při prožívání radostí každodenního života, ale i těžkostí, které by je neměly odradit. Vždy je důležité mít na paměti, že každá krize může být příležitostí k obnově srdce, novým "ano", díky němuž se láska stává zralejší."

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.
05.10.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022