Papež: Každá krize může být příležitostí k obnově srdce

Církev chce oslovit všechny rodiny, doprovázet je v objevování lepšího života a pomáhat jim v překonávání nesnází na jejich cestě, říká papež v dalším videu k probíhajícímu Roku rodiny – Amoris laetitia. Krátký snímek připravený vatikánským Úřadem pro laiky rodinu a život představuje tentokrát rodinu Dobo z Demokratické republiky Kongo. Její členové hovoří o svém podílu na evangelizaci. Přiznávají také, že potřebují podporu církve.
Publikováno: 1. 10. 2021 11:30

V komentáři k jejich svědectví František připomíná, že rodiny hrají v pastorační službě klíčovou roli. „Všechny rodiny mohou být prvními svědky radosti evangelia,“ zdůrazňuje a ujišťuje, že církev jim chce být nablízku.

"Obecná péče o rodinu zahrnutá do velkých pastoračních programů nepostačuje. Skvělé pastorační programy samy o sobě nestačí. Potřebujeme nový impuls, nový misijní zápal. Nesmíme se zastavit u teorie, je třeba dotýkat se konkrétních lidských problémů. Příprava mladých lidí na manželství je základem evangelizace, která se uskutečňuje prostřednictvím rodin. K tomu potřebujeme katechetické programy, které připravují nejen na manželství, ale i na manželský život. Musíme revidovat přípravu na manželství, abychom mladým lidem pomohli už od dětství objevovat, že manželství je skutečné povolání. Je potřeba, aby kurzy pokračovaly i po svatbě, přinejmenším po dobu prvních deseti let manželského života. Jde o to, aby rodiny cítily, že je kněží a další rodiny provázejí při prožívání radostí každodenního života, ale i těžkostí, které by je neměly odradit. Vždy je důležité mít na paměti, že každá krize může být příležitostí k obnově srdce, novým "ano", díky němuž se láska stává zralejší."

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články