Křesťané v Indii: Ne zákonu proti konverzím

Křesťané v Indii vyzvali federální vládu, aby zrušila zákony proti konverzím přijaté některými provinčními vládami, které považují násilnou konverzi za trestný čin. Přestože indická ústava zaručuje svobodu svědomí a náboženského vyznání, menšiny v zemi jsou stále pronásledovány.
Publikováno: 5. 10. 2021 11:45

Foto: Vatican News

Na zvláštním setkání v Dillí s představiteli federální vlády, Muchtárem Abbásem Naqvim, federálním ministrem pro záležitosti menšin, a Johnem Barlou, náměstkem státního tajemníka, vedoucí představitelé křesťanských denominací informovali o své snaze intervenovat u národní vlády a zrušit zákony proti konverzím, které přijaly vlády některých provincií a podle nichž se násilná konverze stává trestným činem.

Padesát křesťanských představitelů různých denominací předložilo memorandum, v němž vyjmenovalo problémy, které trápí menšinovou komunitu. "Byla to pro nás vynikající příležitost informovat ministry o našich obavách. Ministři slíbili, že se budou našimi obavami zabývat pozitivně, a ujistili nás o veškeré podpoře ze strany vlády." - Setkání komentoval arcibiskup Bharanikulangara z faridabadské arcidiecéze syromalabarské církve východního obřadu. Zástupci federální vlády upozornili na odvěkou tradici soužití různých náboženství v Indii a zdůraznili potřebu posílit společné kulturní dědictví a odkaz tohoto soužití. "Jakýkoli pokus o narušení struktury jednoty a harmonie ublíží duši Indie" - uvedl ministr.

Mezi problémy, o nichž se během setkání debatovalo, se objevily například otázky limitů v přijímání zahraničních darů na charitativní činnost pro chudé a nemajetné, hovořilo se o pokračujícím násilí proti křesťanům pod falešnou záminkou zastavení tzv. nucených konverzí, ale také o ničení a znesvěcování kostelů. Členové delegace kritizovali pasivní postoj policejních a správních úředníků k pronásledování křesťanů.

Diskutovalo se také o nové vzdělávací politice národa, změnách ve zdravotnickém vzdělávání, osudu původních obyvatel Adivasi, Dalitů a dalších lidí na okraji společnosti, včetně diskriminace těchto skupin v oblasti vzdělání a zaměstnanosti. Ekumenická delegace požadovala, aby náboženství nebylo rozhodujícím faktorem při poskytování výhod určených pro historicky znevýhodněné kasty nebo kmeny. Nadnesen byl rovněž požadavek na zřízení křesťanské univerzity financované z veřejných prostředků po vzoru muslimských a hinduistických vysokých škol.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021