Výzva ke zvonění zvonů na Světový den hospiců 9. října 2021

V sobotu 9. října bude celý svět slavit Světový den hospiců. Jako vzpomínka na zemřelé, umírající a všechny pracovníky hospiců se po celé České republice rozezní kostelní zvony.
Publikováno: 5. 10. 2021 14:30

Druhou sobotu v říjnu si naše společnost každoročně připomíná Světový den hospiců. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin - v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu
a rozvoj hospicové a paliativní péče.
 
Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k připomínce tohoto dne v podobě rozeznění kostelních zvonů.
 
Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou v sobotu 9. října 2021 v době od 12:00 hodin znít kostelní zvony jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také pracovníky hospicových zařízení.
 
 
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR
generální sekretář ČBK

Podpořit „svůj“ hospic můžete zde https://www.dobratecka.cz/chci-pomoci.

Autor článku:
TS ČBK

Související články