Papež k řeholnicím: Božím stylem je blízkost, soucit a něha

Papež přijal na audienci účastnice 21. generální kapituly Milosrdných sester sv. Jeanne-Antide Thouretové. František v souvislosti se zahájením synody připomněl, že zasvěcené osoby jsou nenahraditelnou součástí velkého společenství na cestě, kterým je církev.
Publikováno: 12. 10. 2021 11:45

S odkazem na téma probíhající kapituly: „Začněme znovu od Betánie, s Martinou péčí a Mariiným nasloucháním“, Svatý otec zdůraznil, že tyto dvě ženy s konkrétními jmény a tvářemi zaujímají v životě Ježíše a dvanácti učedníků velmi důležité místo. To podle papeže potvrzuje, že pokřtěné ženy nebo Ježíšovy učednice jsou důležitou živou součástí církve a podílejí se na jejím poslání. Zdůraznil také, že nikdy nesmíme zapomenout na jádro, kterým je křest. V něm je totiž zdroj všeho a z tohoto kořene nechává Bůh růst dar zasvěceného života.  

„Téma vaší kapituly péče a naslouchání však v těchto dvou slovech říká více. Jsem si jist, že pokud se vám skutečně podaří žít život plný péče a naslouchání podle příkladu svatých sester Marty a Marie z Betánie, budete i nadále cenným přínosem na cestě celé církve. Zejména péče o chudé a naslouchání jim. V tom jste učitelky. Jste učitelky nikoli pouze slovy, ale skrze skutky, skrze příběhy mnoha vašich sester, které obětovaly svůj život, když pečovaly o staré, nemocné, lidi na okraji společnosti a naslouchaly jim; byly , až do konce nablízku těm nejmenším, s Boží něhou a soucitem. To buduje církev a nutí ji kráčet Kristovou cestou, která je cestou lásky… Bůh vždycky jedná tímto způsobem. V míře, v jaké děláme totéž, se stáváme podobnými pastýři jako Bůh. Nezapomínejte na to: blízkost, soucit a něha,“ zdůraznil papež František v promluvě ke generální kapitule Milosrdných sester sv. Jeanne-Antide Thouretové.

Zdroj a foto: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 2. Tomáš Kraus: Jaký smysl má zastávat se pronásledovaných lidí na druhém konci světa?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 2. video: Tomáš Kraus (tajemník Federace židovských obcí v ČR): Jaký smysl má zastávat se pronásledovaných lidí na druhém konci světa?
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 3. Petr Jan Vinš: Proč je právo na svobodu vyznání základním lidským právem?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 2. video: Petr Jan Vinš (generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR): Proč je právo na svobodu vyznání základním lidským právem?
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 1. Úvod (Stanislav Přibyl)

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 1. video: Úvod: P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference
19.10.2021

Synoda o synodalitě byla zahájena v diecézích

Synodální cestu celé církve zahájil minulou neděli papež František v Římě a nyní, o týden později, tato cesta začala v diecézích celého světa. Čeští a moravští biskupové zahajovali tento proces při slavnostních mších svatých v sídelních katedrálách. Věřící, kteří se neúčastnili slavnostního zahájení v katedrálách vyslechli při mších svatých pastýřské listy.
18.10.2021