Papež František: Křesťanská svoboda jako kvas všeobecného osvobození

Při pravidelné středeční audienci papež František pokračoval ve svém výkladu listu apoštola Pavla Galaťanům a řekl, že křesťanská svoboda nevstupuje do konfliktu s kulturami nebo tradicemi, které jsme obdrželi, ale spíše do nich zavádí novou svobodu, osvobozující novinku, evangelium.
Publikováno: 13. 10. 2021 13:30

Papež František pokračoval ve svém zamyšlení nad listem svatého Pavla Galaťanům a vysvětlil, že křesťané jsou osvobození z otroctví hříchu prostřednictvím milosti - láskou, která se stává novým a nejvyšším zákonem křesťanského života. Zdůraznil, že tato životní novost uschopňuje k přijetí každého národa a kultury a zároveň každý národ a kulturu otevírá k větší svobodě. Svatý Pavel totiž říká, že mezi Kristovými stoupenci již nezáleží na tom, zda jsou židé anebo pohané. Ne každý však „novinku“ evangelijní svobody uvítal. Svatý otec poznamenal, že Pavlovi kritici ho kritizovali za to, že „minimalizoval požadavky ukládané svou nejpřísnější náboženskou tradicí“. Poznamenal, že Pavel nicméně nemlčel a odpovídal s parrhésií, což je řecké slovo označující odvahu a sílu, a trval na tom, že se nesnaží zalíbit lidem, ale pouze poslouchat Boha.

Otevřená každé kultuře

Myšlenka přijetí víry „nezahrnuje zřeknutí se srdce kultury a tradic, ale pouze toho, co může bránit novosti a čistotě evangelia“. Pravá křesťanská svoboda nám spíše umožňuje „získat plnou důstojnost Božích dětí“, což nám umožňuje zůstat ukotveni ve vlastním kulturním dědictví a zároveň být otevřeni tomu, co je v každé kultuře dobré a pravdivé.
„V povolání ke svobodě odkrýváme pravý smysl inkulturace evangelia. V čem spočívá? Má nás uschopňovat k hlásání radostné zvěsti za úcty k dobru a pravdě, které již existují v různých kulturách.“ Papež naříkal nad „mnoha omyly“, k nimž došlo v dějinách evangelizace „snahou vnutit jednotný kulturní model“ - omyly, které připravily církev o „bohatství mnoha místních výrazů, které kulturní tradice celých národů přinášejí".

Papež František místo toho trval na tom, že vize svobody svatého Pavla nám ukazuje povinnost respektovat „kulturní původ každého člověka, což vede k otevření se všem lidem a kulturám všech dob, protože Kristus se narodil, zemřel a znovu vstal za každého z nás".

Nové způsoby mluvení

Svatý otec, který upozornil, že se kultura svou povahou neustále mění, připomněl, že musíme najít nové způsoby, jak mluvit o víře, nebo budeme riskovat, že už nebudou chápány novými generacemi. Pozval nás, abychom nemluvili o svobodě jako o vlastnictví, ale abychom byli napadáni svobodou „být neustále v pohybu a orientovat se na její plnost“.

„Je to stav poutníků a pocestných za nepřetržitého exodu: byli jsme osvobozeni z otroctví, abychom se ubírali k plnosti svobody. Je to velký dar, který nám Ježíš Kristus věnoval. Pán nás zadarmo vysvobodil z otroctví a postavil nás na cestu, abychom kráčeli v plné svobodě.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021