Biskupství plzeňské chce zlepšit hospodaření na svých pozemcích. Projekt Živá půda mu pomáhá k udržitelnému zemědělství.

Biskupství plzeňské se rozhodlo změnit způsob hospodaření na vrácených zemědělských pozemcích. Spojilo se s odborníky z projektu Živá půda, kteří po revizi stavu pozemků navrhli konkrétní opatření a způsob hospodaření, který povede ke zlepšení stavu půdy a jejímu zhodnocení. Jedná se o první projekt takového rozsahu, který využívá potenciál církevních restitucí k zastavení degradace půdy a navrácení života do zemědělské krajiny.
Publikováno: 14. 10. 2021 16:30

Pro Biskupství plzeňské je důležité spravovat vrácené pozemky koncepčně a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Proto se propojilo s projektem Živá půda Nadace Partnerství, který se zaměřuje na poradenství pro vlastníky půdy a zemědělce s cílem zastavit znehodnocování půdy v Česku. Společně vybrali téměř 200 hektarů půdy, na kterých se již v tomto roce začne hospodařit udržitelně.

„Vnímám jako nesmírně důležité, aby každý svým dílem přispěl k ochraně životního prostředí. Ve své encyklice Laudato si nás k tomu velmi intenzivně vybízí také papež František. Chtěl bych, aby se ochrana životního prostředí a udržitelné hospodaření s půdou stalo naprosto přirozenou součástí života v naší diecézi,“ vysvětluje plzeňský biskup motivaci zapojit se do projektu Živá půda.

Agrolesnictvím proti erozi

S udržitelným hospodařením na církevní půdě začnou Římskokatolická farnost Kladruby u Stříbra, Římskokatolická farnost Švihov, Římskokatolická farnost Cheb a Biskupství plzeňské. Všechny pozemky pilotních farností mají jedno společné, jsou erozně ohrožené. Na některých již dokonce došlo k erozní události. Živá půda doporučila přechod na agrolesnictví, což je způsob hospodaření na zemědělské půdě, při kterém se kombinuje zemědělská produkce s pěstováním dřevin. Velké půdní bloky se rozdělí stromy, které díky svým hlubokým kořenům zabrání smývání živin do podzemních vod a velkých hloubek, kam se kořeny polních plodin nedostanou. Vytáhnou je do svých nadzemních částí a s opadem listů vrátí na povrch půdy, čímž přihnojí polní plodiny a nakrmí půdní organismy, které udržují půdu v dobré kondici. Vysazují se cenné dřeviny, jejichž dřevo lze časem dobře zpeněžit například na výrobu nábytku nebo hudebních nástrojů.

Podobně jako v jiných případech, které Živá půda v rámci poradenství řeší, i zde se nejprve biskupství zkusilo domluvit na změně hospodaření se stávajícími zemědělci. V případě, že by nebyli ochotni na šetrnější hospodaření přejít, by Živá půda pomohla diecézi najít jiné pachtýře, kteří by opatření zlepšující kvalitu půdy realizovali. K tomu v tomto případě nemuselo dojít. Biskupství se domluvilo se dvěma stávajícími zemědělci na nových pachtovních podmínkách, které zahrnují moderní a pro půdu přínosné zemědělské postupy.

Jedním z prvních zemědělců, který se do projektu Živá půda zapojil, je jednatel firmy ZEVYP z Kladrub u Stříbra Radek Jurčík. Ke svému rozhodnutí říká: „Důvodem, proč jsem se do projektu zapojil, je snaha Biskupství plzeňského o to, aby půda nedegradovala. Tento přístup je mi velice sympatický. Myslím, že si potřebu takového hospodaření uvědomuje čím dál tím víc zemědělců. Dalším důvodem je, že jsme chtěli být u tohoto procesu udržitelného zemědělství a nabídnout naši praktickou zkušenost.”

Zemědělci již nyní připravují půdu na nový způsob hospodaření. Vyseli jetel, který půdu provzdušňuje, dodává do ní potřebné živiny a zlepšuje její schopnost zadržet vodu. To je v současném zemědělství sužovaném suchem a erozí zásadní. Následující rok tak bude půda lépe připravena na hospodaření v novém udržitelném režimu.


Opatření pro půdu na farních pozemcích

Na pozemcích Biskupství plzeňského dochází k zásadní změně hospodaření, která má ambice pozitivně ovlivnit další vlastníky a zemědělce, nehledě na velikost pozemků, o které se starají. Spolupráce biskupství a Živé půdy nekončí u přechodu na agrolesnický způsob hospodaření na zmiňovaných pozemcích, ale pokračuje realizací dalších opatření, která zahrnují například zatravnění části erozí ohrožené orné půdy, pásové střídání plodin, pěstování meziplodin a využití komplexních pozemkových úprav ke scelení menších rozesetých pozemků do jednoho. Během realizace těchto opatření bude Živá půda poskytovat diecézi další pomoc a poradenství.

„Na půdě záleží, živí nás. Zodpovědný přístup biskupství k zemědělské půdě a snaha zachovat ji pro další generace je skvělým příkladem pro další vlastníky půdy. Řada z nich neví, co všechno může chtít po zemědělci, který hospodaří na jejich půdě, aby se zlepšila její kvalita. V Živé půdě jim proto zdarma poradíme, abychom jim to co nejvíc ulehčili, a změnu hospodaření zvládli zrealizovat stejně dobře jako biskupství,” uvedla vedoucí projektu Zuzana Benešová.

Zdroj: bip.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021