Začala rekonstrukce baziliky sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Koncem září začala rekonstrukce baziliky sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Očekává se, že stavební práce potrvají dva roky. V květnu letošního roku byly jako první dokončeny varhany. Rekonstrukce, která bude financovaná převážně z prostředků Evropské unie, se dotkne hlavně interiéru a podzemí. Přibyde také bezbariérový přístup.
Publikováno: 14. 10. 2021 11:30

Foto: Jana Chadimová, Člověk a Víra

Již v pondělí 13. září 2021 byla bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy pro veřejnost uzavřena. Začalo
postupné vyklízení mobiliáře pro předání staveniště zhotoviteli. Staveniště, kterému požehnal P. Lukáš Jan Fošum, provinciál dominikánů, bylo zhotoviteli předáno 30. září 2021. Přítomni byli také rektor baziliky P. Pavel Mayer a P. Benedikt Mohelník. Předpokládá se, že stavební práce budou trvat dva roky. Rekonstrukce nakonec začala se zpožděním kvůli administrativním těžkostem, redukcí projektu kvůli nižší dotaci a zvýšení cen stavebních prací.

Obnova je financována převážně z evropských peněz, z programu IROP, a bude stát přibližně 56 mil. korun. Svými prostředky pomáhá také Liberecký kraj a Město Jablonné v Podještědí. 

Původním záměrem bylo zrekonstruovat baziliku jak uvnitř, tak zvnějšku, a obnovit i část kláštera, ale nakonec se kvůli nižší dotaci zrekonstruuje jen interiér kostela, v exteriéru se budou restaurovat originály pěti pískovcových plastik z balustrády baziliky, které jsou nyní nahrazeny dožilými výdusky z počátku 90. let 20. stol. Celý interiér baziliky bude zrestaurován a nově vymalován. Zrestaurovány budou malby, štuky a sochařská výzdoba. Budou se dělat nové rozvody elektřiny, osvětlení, zabezpečení a ozvučení, v menší míře budou probíhat i tesařské práce. Vstup do baziliky dostane nový bezbariérový přístup. V rámci rekonstrukce interiéru bylo počítání s obnovou oltářů, které jsou většinově v poměrně špatném stavu, a nakonec se restaurují pouze andílci z oltáře Panny Marie. Zrestaurovány budou ještě 4 obrazy z baziliky, lavice, chórové lavice, nábytek ze sakristie, klekátko a kříž s korpusem Krista. 

Proběhnou rozsáhlé stavební práce také v podzemí, kde bude položen pororošt a celý prostor krypty bude upraven, mj. pro účely expozice. Předpokládá se, že v podzemí budou probíhat rovněž archeologické práce.

Jako první vlaštovka celkové obnovy byly zrenovovány varhany, které byly požehnány v květnu 2021 a které byly kromě prostředků IROP financovány prostřednictvím štědrých darů.

Zdroj: P. Lukáš Jan Fošum, provinciál dominikánů

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021