Beatifikace 127 mučedníků španělské občanské války

V sobotu 16. října byl v Córdobě blahořečen Juan Elías Medina a dalších 126 mučedníků španělské občanské války.
Publikováno: 18. 10. 2021 12:45

Při nedělní modlitbě Anděl Páně papež František připomněl tyto kněze, bohoslovce a laiky, kteří byli – jak řekl - „zavražděni z nenávisti k víře ve třicátých letech během krutého náboženského pronásledování ve Španělsku“:

„Kéž jejich věrnost dodá nám všem sílu, zejména pronásledovaným křesťanům v různých částech světa, sílu odvážně dosvědčovat evangelium.“

Otec Juan Elías Medina byl zatčen krátce po vypuknutí konfliktu. Spolu s dalšími čtrnácti lidmi byl zavražděn u brány hřbitova v Castro del Rio. Bylo mu 34 let. Před smrtí odpustil svým katům a zvolal: „Viva Cristo Rey!” ("Ať žije Kristus Král!").

Kardinál Marcello Semeraro v beatifikační homilii připomněl toto zvolání, které před svou smrtí provolávaly stovky mučedníků španělské občanské války. "Naplňovalo je vědomí, že Kristus zvítězil nad smrtí, právě to jim dodávalo sílu k hrdinskému vyznání víry," poznamenal prefekt Kongregace pro svatořečení.

Ve španělské občanské válce zahynulo celkem asi půl milionu lidí a 300 tisíc muselo uprchnout ze země. Během těchto let pronásledování katolické církve bylo zavražděno 12 biskupů, více než 4 000 kněží, téměř 2 500 řeholníků a téměř 1 500 řeholnic. Zahynuly také desetitisíce laických věřících a zničeno bylo 2 000 kostelů. Pronásledování se netýkalo pouze katolíků, zabito bylo také nejméně 20 protestantských pastorů.

Vraždy duchovních byly leckdy mimořádné kruté. Kněží byli mučeni, pohřbíváni zaživa, jejich mrtvoly znesvěcovány. "Nikdy v dějinách Evropy, a možná ani světa, nebyla zaznamenána takto ztělesněná nenávist k náboženství a jeho stoupencům," komentoval toto období britský historik Hugh Thomas. A badatel Salvador de Madariaga, který byl přímým svědkem těchto událostí, komentoval: "Dlouhá léta stačilo být katolíkem, aby si člověk zasloužil trest smrti, který byl leckdy vykonáván tím nejkrutějším způsobem".

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021